ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Mühendisliği Etiği BİL113 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilişim teknolojilerinin toplumsal etkilerini ve tartışmalı konularını kavrar.
  2-Bilişim teknolojileriyle ilgili mesleki davranış kurallarını araştırır.
  3-Mahremiyet ve veri korumayla ilgili sorunları ve yasal düzenlemeleri inceler.
  4-Fikri mülkiyetle ilgili yasal düzenlemeleri ve tartışmaları ve Bilişim suçlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 202816
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  2 Etik Kuramları K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  3 Profesyonel Etik K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  4 Sorumluluk K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  5 Mahremiyet K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  6 Veri Koruma-I K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  7 Veri Koruma-II K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  8 Ara Sınav
  9 Fikri Mülkiyet K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  10 Telif K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  11 Patent K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  12 Lisans Anlaşmaları K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  13 İnternet K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  14 Bilişim Suçları K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  15 Toplumsal Etkiler K1- Ethics and Tecnology K2- Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution K3- The Ethics Challenge
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Seda Şahin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Tavani H.T., Ethics and Tecnology, 3/E, Wiley,2011. K2- Bowen W. R., Engineering Ethics: Outline of an Aspirational Solution, ISBN: 978-1-84882-223-8, Springer,2009. K3-Stone B., and Ukleja M., The Ethics Challenge, Morgan James, 2009.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili mesleki davranış kurallarının ve etik kuralların ve sorunların öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Giriş, Etik Kuramları, Profesyonel Etik, Sorumluluk, Mahremiyet, Veri Koruma, Fikri Mülkiyet, Telif, Patent, Lisans Anlaşmaları, İnternet, Bilişim Suçları, Toplumsal Etkiler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi -
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi -
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme 5
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi 2
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme 5
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster