ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Programlama II BİL112 BAHAR 2+3 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Java programlama dili ile program geliştirir.
  2-Java programlama dilinde farklı veri tiplerinin, dizileri, şartlı ifadeleri ve döngüleri doğru bir şekilde kullanır.
  3-İşaretçileri ve temel veri yapılarından bağlı listeleri, kuyrukları ve yığıtları kullanır.
  4-Özyineli ve döngülü düşünme biçimlerini kavrar.
  5-Program geliştirirken karşılaşacakları hataları anlayıp düzeltir.
  6-Nesneye dayalı programlara prensiplerinden kalıtım ve çok biçimliliği kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14798
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)35188
  Proje0000
  Laboratuar 2514456
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   234
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,8 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş K2-Bolum-11
  2 Nesnel Tasarım-I K1-Bolum-2
  3 Nesnel Tasarım-II K1-Bolum-3
  4 Kalıtım-I K2-Bolum-2
  5 Kalıtım-II K1-Bolum-3
  6 Çok Biçimlilik-I K2-Bolum-4
  7 Çok Biçimlilik-II K2-Bolum-5
  8 Ara Sınav
  9 Hata ve Hata Giderimi-I K3-Bolum-3
  10 Hata ve Hata Giderimi-II K3-Bolum-3
  11 Özyineleme-I K1-Bolum-6
  12 Özyineleme-II K1-Bolum-6
  13 Kolleksiyonlar-I K1-Bolum-7
  14 Kolleksiyonlar-II K1-Bolum-7
  15 Referanslar K1-Bolum-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Lewis & Loftus, Java Software Solutions: Foundations Of Program Design, 8/E, Pearson. K2-Sebesta R. W. Programming the World Wide Web, 4/E, Addison-Wesley, 2008, ISBN: 9780321489692. K3- Güngören B., Java Programlama Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Temel veri yapıları ve programlama teknikleri ile algoritmik problem çözümü konusunda nesnel tasarım eğitimi vermektir.
  Dersin İçeriği Giriş, Nesnel Tasarım, Kalıtım, Çok Biçimlilik, Hata ve Hata Giderimi, Özyineleme, Kolleksiyonlar, Referanslar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 5
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 2
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster