ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ayrık Matematik BİL122 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Örnek bir sistemi basit düzeyde biçimsel açıdan inceler.
  2-Matematik açısından geçerli bir tanıt için gerekli akıl yürütme kurallarını ve tanıt yöntemlerini kullanır.
  3-Bağıntı ve fonksiyon kavramlarının Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarını öğrenir ve karşılaştıkları problemlere uygular.
  4- Çizge kuramının temel problemlerini ve çözüm yöntemlerini bilir ve karşılaştıkları problemlere uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler102612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 204728
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sayma K1-Bölüm-1
  2 Önermeler K1-Bölüm-2
  3 Çıkarsama Kuralları(Akıl Yürütme) K2-Bölüm-5
  4 Yüklemler ve Kümeler K2-Bölüm-4
  5 Tanıtlama Yöntemleri K2-Bölüm-8
  6 Bağıntılar-I K1-Bölüm-5
  7 Bağıntılar-II K1-Bölüm-5
  8 Ara Sınav
  9 Fonksiyonlar K1-Bölüm-5
  10 Sınıf Çalışması K2-Bölüm-2
  11 Çizgeler-I K2-Bölüm-10
  12 Çizgeler-II K2-Bölüm-10
  13 Ağaçlar K3-Bölüm-11
  14 Cebirsel Yapılar K3-Bölüm-10
  15 Kafesler ve Boole Cebri K3-Bölüm-12
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Grimaldi R. P., Discrete and Combinatorial Mathematics, Addison-Wesley, 2004, ISBN 0-321-21103-0. K2-O Donnell J., Hall C., Page R., Discrete Mathematics Using a Computer, Springer, 2006, ISBN 978-1-84628-2. K3-Rosen K.H., Discrete Mathematics and Its Applications, 7/E, McGraw-Hill, 2012.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilgisayar Mühendisliğinin çalışma alanlarında gerekli olan temel matematiksel yapıların ve yöntemlerin öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Sayma, Önermeler, Çıkarsama Kuralları(Akıl Yürütme), Yüklemler ve Kümeler, Tanıtlama Yöntemleri, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Sınıf Çalışması, Çizgeler, Ağaçlar, Cebirsel Yapılar, Kafesler ve Boole Cebri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi -
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster