ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Algoritma ve Veri Yapıları I BİL201 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Asimptotik karmaşıklık ve hesaplamalı karmaşıklık kavramlarını açıklar.
  2-Bağlantı listeleri kullanarak program tasarlar.
  3-Yığın ve kuyruk veri yapısı arasındaki farkı kavrar.
  4-Sıralama algoritmalarının big O notasyonuna göre karmaşıklıklarını vererek en etkin olanı seçer.
  5-İkili ağaçların gezilme yöntemlerini öğrenir.
  6-Graf üzerinde en kısa yol bulma algoritmasını uygular.
  7-STL kütüphanesini kullanır.
  8-Hashing yöntemlerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Veri yapıları dersine giriş
  2 Karmaşıklık analizi
  3 Bağlı listeler
  4 Çift yönlü, döngüsel bağlı listeler
  5 Yığıt
  6 Kuyruk
  7 Arama ve sıralama algoritmaları
  8 Ara Sınav
  9 İkili ağaçlar
  10 Çizge veri yapısı
  11 STL kütüphanesi
  12 Hashing
  13 Örnek uygulamalar
  14 Konu örnekleri ve tekrar
  15 Tekrar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-M.A. Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 3rd Edition, Addison Wesly Inc., 2006. K2-Kruse, Tondo, Leung, Data Structures & Program Design in C, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1997. K3-Cormen, Introduction to Algorithms, 2.Ed. MIT Press, 2001. K4- Gilles Brassard, Paul Bratley. Fundamentals of algorithmics. Prentice Hall, 1996. K5-Malik D. S., C++ Programming: Program Design Including Data Structures, International Edition, 6th Edition (International Edition), Cengage Learning., 2013.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilgisayar bilimlerinde kullanılan temel veri tiplerinin, analiz ve uygulamalarının öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Veri yapıları dersine giriş, Karmaşıklık analizi, Bağlı listeler, Çift yönlü, döngüsel bağlı listeler, Yığıt, Kuyruk, Arama ve sıralama algoritmaları, İkili ağaçlar, Çizge veri yapısı, STL kütüphanesi, Hashing, Örnek uygulamalar, Tekrar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi -
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster