ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nesnesel Tasarım ve Programlama BİL203 GÜZ 2+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Problem çözümlerini nesneye yönelik olarak ifade edebilmek için gerekli temel yapıları kavrar.
  2-Nesneye yönelik çözümleri standart bir gösterim ile açıklar.
  3-Kalıtım ve çok-biçimlilik özellikleri ile arayüzleri etkin kullanarak, esnek nesneye yönelik çözümler üretir ve uygular.
  4-Bir problem için en etkin nesneye yönelik çözümü seçer ve uygular.
  5-Şablonları ve standart şablonlar gösterilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje3014570
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 GİRİŞ Neden Nesne Teknolojisi? K1-Bölüm-1
  2 C ++: Daha İyi Bir C Nesne yönelimli olmayan özellikler K1-Bölüm-2
  3 Sınıf ve Nesne, Üyelere Erişimi Kontrol Etme K1-Bölüm-3
  4 Sınıf Nesnelerini Başlatma: CONSTRUCTORS, DESTRUCTORS K1-Bölüm-6
  5 Sabit Nesneler ve Sabit Üye İşlevleri, Statik Sınıf Üyeleri K1-Bölüm-8
  6 Operatör Aşırı Yüklemesi K1-Bölüm-12
  7 MİRAS, Üyeleri Yeniden Tanımlama (İsim Gizleme) , Giriş kontrolü K1-Bölüm-14
  8 Ara Sınav
  9 MİRAS, Üyeleri Yeniden Tanımlama (İsim Gizleme), Giriş kontrolü, K1-Bölüm-14
  10 Özel Üye İşlevleri ve Miras, Çoklu Kalıtım , K1-Bölüm-15
  11 POLİMORFİZM K1-Bölüm-15
  12 Birleşik Modelleme Dili ? UML, EXCEPTIONS K2-Bölüm-2
  13 Şablonlar K1-Bölüm-16
  14 STANDART ŞABLON KÜTÜPHANESİ (STL) K1-Bölüm-16
  15 Nesne Tasarımı K2-Bölüm-4
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Selim BUYRUKOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Bruce Eckel, Thinking In C++ Vol.1 and Vol.2 , Second Edition, Prentice-Hall,2000. 2. Feza BUZLUCA, Lecture Notes, 2010
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı - Nesne Tabanlı Programlama kavramlarını anlamak. - Sınıf geliştirmek ve nesneye yönelik programlar yazmak için C ++ kullanımı. - Nesne yönelimli programlar yazmak için mevcut sınıfları ve şablonları yeniden kullanmak.
  Dersin İçeriği Nesne Tabanlı Programlama kavramlarını tanıtır. İyi biçimlendirilmiş programları tasarlamak için araçlar, yapı, sözdizimi ve temel OOP tekniklerini sunar. Sınıflar, nesneler, yöntemler, kalıtım, polimorfizm, istisna işleme, UML diyagramları ve şablon gibi kavramları inceler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 2
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster