ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nesnesel Tasarım ve Programlama BİL203 GÜZ 2+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Problem çözümlerini nesneye yönelik olarak ifade edebilmek için gerekli temel yapıları kavrar.
  2-Nesneye yönelik çözümleri standart bir gösterim ile açıklar.
  3-Kalıtım ve çok-biçimlilik özellikleri ile arayüzleri etkin kullanarak, esnek nesneye yönelik çözümler üretir ve uygular.
  4-Bir problem için en etkin nesneye yönelik çözümü seçer ve uygular.
  5-Geliştirilen nesneye yönelik çözümlerin birim testlerini gerçekleştirir.
  6-Tasarım desenleri konusunun temel kavramlarını kavrar ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje3014570
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirmenin Temelleri: Yazılım geliştirmenin sorunları. Nesneye yönelik çözümlerin yazılım geliştirmeye katkısı.
  2 UML Kullanarak Nesneye Yönelik Modelleme: Nesneye yönelik modellemenin temel prensipleri, kavramları ve yapıları. UMLde en çok kullanılan gösterimler: kullanım durumu (use case), sınıf, nesne ve ardıl-etkileşim diyagramları. Nesneye yönelik modelleme ile ilgili bir durum çalışması.
  3 Gereksinim Belirleme.
  4 Analiz - Nesne Modeli.
  5 Analiz - Dinamik Model.
  6 Sistem Tasarımı: Sistemin parçaları.
  7 Sistem Tasarımı: Tasarım hedeflerinin belirlenmesi-I
  8 Ara Sınav
  9 Sistem Tasarımı: Tasarım hedeflerinin belirlenmesi-II
  10 Nesne Tasarımı: Çözüm örüntülerinin yeniden kullanımı.
  11 Nesne Tasarımı: Arayüzlerin belirlenmesi.
  12 Nesne Tasarımı: OCL (Nesne kısıt tanımlama dili)
  13 Nesne Tasarımı: Tasarım Örüntüleri 1.
  14 Nesne Tasarımı: Tasarım örüntüleri 2.
  15 Model - Kod eşlemesi, test.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Bruegge, Bernd, and Allen H. Dutoit. Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns and Java-(Required) 3rd Edition. Prentice Hall, 2010. 2. Deitel, P., Deitel, H. "Java How to Program (Early Objects)", ISBN: 0132575663, Prentice Hall, (2012). 3. Budd, T., "Understanding OOP with Java", Addison-Wesley, (2000).
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Etkili ve esnek nesne yönelimli yazılımlar geliştirmek doğrultusunda kalıtım, çok-biçimlilik ve arayüzler gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olmasını, nesneye yönelik yazılımların birim testlerini gerçekleştirebilmelerini ve tasarım desenlerini nesneye yönelik çözümlerde kullanabilme yeteneğini kazanmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirmenin Temelleri: Yazılım geliştirmenin sorunları. Nesneye yönelik çözümlerin yazılım geliştirmeye katkısı, UML Kullanarak Nesneye Yönelik Modelleme: Nesneye yönelik modellemenin temel prensipleri, kavramları ve yapıları. UMLde en çok kullanılan gösterimler: kullanım durumu (use case), sınıf, nesne ve ardıl-etkileşim diyagramları. Nesneye yönelik modelleme ile ilgili bir durum çalışması, Gereksinim Belirleme, Analiz - Nesne Modeli, Analiz - Dinamik Model, Sistem Tasarımı: Sistemin parçaları, Sistem Tasarımı: Tasarım hedeflerinin belirlenmesi, Nesne Tasarımı: Çözüm örüntülerinin yeniden kullanımı, Nesne Tasarımı: Arayüzlerin belirlenmesi, Nesne Tasarımı: OCL (Nesne kısıt tanımlama dili), Nesne Tasarımı: Tasarım Örüntüleri, Model - Kod eşlemesi, test
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 2
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster