ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sayısal Sistem Tasarımı BİL205 GÜZ 3+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mantık geçitlerini kullanarak Booleansal fonksiyonları kavrar ve uygular.
  2-Bileşimli mantık devrelerini tasarlama becerisini kazanır ve uygular.
  3-Flip-flopların temel fonksiyonlarını anlar ve uygular.
  4-Saat denetimli ardışıl mantık devrelerinin tasarımı ve analizini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511616
  Proje0000
  Laboratuar 2514456
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   214
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,13 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İkili sayılar, ondalık kodlar, alfasayısal kodlar K1-Bölüm-1
  2 İkili kodlar, ikili bellek ve ikili mantık K1-Bölüm-1
  3 Booleansal cebirin temel teorileri ve özellikleri, mantık geçitleri K1-Bölüm-2
  4 Booleansal fonksiyonların basitleştirilmesi, harita yöntemi K1-Bölüm-2
  5 NAND ve NOR uygulamaları ve diğer iki seviyeli uygulamalar K1-Bölüm-3
  6 Bileşimli mantık, toplayıcılar, çıkarıcılar K1-Bölüm-4
  7 Kodçözücüler, kodlayıcılar ve çoklayıcılar-I K1-Bölüm-4
  8 Ara Sınav
  9 Kodçözücüler, kodlayıcılar ve çoklayıcılar-II K1-Bölüm-4
  10 Salt okunabilir bellek ve programlanabilir mantık dizisi K1-Bölüm-7
  11 Flip-floplar K1-Bölüm-5
  12 Saat denetimli ardışıl devrelerin analizi K1-Bölüm-6
  13 Yazmaçlar ve sayaçlar K2-Bölüm-7
  14 Rastgele erişimli bellek ve bellek kod çözümü K2-Bölüm-12
  15 Algoritmik durum makinaları K2-Bölüm-13
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Digital Design, 4-th edition, M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, Prentice Hall, 2007. 2. Logic and Computer Design Fundamentals, 4-th, M. Morris Mano, Charles R. Kime, Prentice Hall, 2008. 3.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Mikroişlemciler, bilgisayar mimarisi, VLSI tasarımı, sayısal haberleşme ve sayısal kontrol gibi ileri seviyedeki konuların sayısal devrelerin tasarımındaki öneminin öğretilmesidir..
  Dersin İçeriği İkili sayılar, ondalık kodlar, alfasayısal kodlar, İkili kodlar, ikili bellek ve ikili mantık, Booleansal cebirin temel teorileri ve özellikleri, mantık geçitleri, Booleansal fonksiyonların basitleştirilmesi, harita yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları ve diğer iki seviyeli uygulamalar, Bileşimli mantık, toplayıcılar, çıkarıcılar, Kodçözücüler, kodlayıcılar ve çoklayıcılar, Salt okunabilir bellek ve programlanabilir mantık dizisi, Flip-floplar, Saat denetimli ardışıl devrelerin analizi, Yazmaçlar ve sayaçlar, Rastgele erişimli bellek ve bellek kod çözümü, Algoritmik durum makinaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 3
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 4
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster