ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğrusal Cebir BİL221 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu ders kapsamında, matematiğin sayılar üzerine kurulduğunu ve matematik sistemlerinin ne işe yaradığını yorumlar.
  2-Matematiğin temel olarak kullandığı sayı, vektör, matris ve fonksiyon gibi kavramların çeşitli uzaylar oluşturabileceğini işaret eder.
  3-Bu uzayların boyutlarını 2 ve 3`e indirdiğinde geometrik olarak karşılık gelen kavramları tasarlar.
  4-Teoremlerin kanıtlanabileceğini analiz eder.
  5-Lineer Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemlerini araştırır.
  6-Matris Cebirini ve Vektör uzay kavramını analiz eder.
  7-Özdeğer - öz uzay ve köşegenleştirme kavramlarını uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   176
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,87 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Lineer Denklem Sistemleri, Matrisler K1-Bölüm-1
  2 Elementer Matrisler, Matriste Elementer Sütun İşlemleri , Üçgen Ayrışımı K1-Bölüm-1
  3 Permütasyon Kavramı, Determinant Fonksiyonu K1-Bölüm-1
  4 Determinant Açılımı, Cramer Yöntemi K1-Bölüm-1
  5 Vektör Uzayı Kavramı, Düzlemde Vektörler K1-Bölüm-2
  6 Uzayda Vektörler, Alt Vektör Uzayı, K1-Bölüm-2
  7 Lineer Bileşim Kavramı , Lineer Bağımsızlık K1-Bölüm-2
  8 Ara Sınav
  9 Vektör Uzayının Boyutu K1-Bölüm-2
  10 Matrisin Rankı, Matrisin Sıfır Uzayı K1-Bölüm-3
  11 Lineer Dönüşümler, Lineer Dönüşümün Rankı ve Sıfırlığı K1-Bölüm-3
  12 Lineer Dönüşümün Matrisi K1-Bölüm-3
  13 İç Çarpım K1-Bölüm-4
  14 Dik Tümleyen, Vektörel Çarpım K1-Bölüm-4
  15 Lineer Dönüşümün Öz Vektörleri, Köşegenleştirilebilir Dönüşümler K1-Bölüm-5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1 - Mühendislik ve İstatistik Bölümleri için Lineer Cebir , (2. Basım), Nobel Yayınları , Arif SABUNCUOĞLU, K2-- Leon S. J., Linear Algebra with Applications (7th edition), Pearson Prentice Hall. K2- Kolman B., Introductory Linear Algebra with applications (8th edition), Prentice Hall. K3-Howard Anton, Chris Rovves, Elementary Linear Algebra, Applications Version, John Wiley&Sons, 1994. K4- David C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Addison - Wesley, 2000.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Lineer Cebirin temel kavramlarını ve bu kavramların bazı mühendislik problemlerine uygulanmasını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Matrisler ve Denklem sistemleri: Doğrusal denklem sistemleri, Satır Echelon formu, Matris cebiri, elementer matrisler, ayrılmış matrisler, Determinantlar: Bir matrisin determinantı, determinantın özellikleri, Cramer kuralı, Vektör uzayları: tanım ve örnekler, altuzaylar, doğrusal bağımlılık, Taban ve boyut, taban değişimi, satır uzayı ve sütun uzayı, Doğrusal dönüşümler: tanım ve örnekler, doğrusal gösterimlerin matris gösterimi, benzerlik, Ortogonallik: n boyutlu reel uzayda skaler çarpım, ortogonal altuzaylar, En küçük kareler yöntemi, iç çarpım uzayları, ortonormal kümeler, Gram-Shmidt ortogonalleştirme işlemi, ortogonal polinomlar, Özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme, Hermit matrisleri, tek değer ayrıştırması, Quadratic formlar, Pozitif tanımlı matrisler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 2
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi -
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster