ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğrusal Cebir BİL221 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu ders kapsamında, matematiğin sayılar üzerine kurulduğunu ve matematik sistemlerinin ne işe yaradığını yorumlar.
  2-Matematiğin temel olarak kullandığı sayı, vektör, matris ve fonksiyon gibi kavramların çeşitli uzaylar oluşturabileceğini işaret eder.
  3-Bu uzayların boyutlarını 2 ve 3`e indirdiğinde geometrik olarak karşılık gelen kavramları tasarlar.
  4-Teoremlerin kanıtlanabileceğini analiz eder.
  5-Lineer Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemlerini araştırır.
  6-Matris Cebirini ve Vektör uzay kavramını analiz eder.
  7-Özdeğer - öz uzay ve köşegenleştirme kavramlarını uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 306848
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   192
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,4 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Matrisler ve Denklem sistemleri: Doğrusal denklem sistemleri, Satır Echelon formu
  2 Matris cebiri, elementer matrisler, ayrılmış matrisler
  3 Determinantlar: Bir matrisin determinantı, determinantın özellikleri, Cramer kuralı
  4 Vektör uzayları: tanım ve örnekler, altuzaylar, doğrusal bağımlılık
  5 Taban ve boyut, taban değişimi, satır uzayı ve sütun uzayı
  6 Doğrusal dönüşümler: tanım ve örnekler, doğrusal gösterimlerin matris gösterimi, benzerlik
  7 Ortogonallik: n boyutlu reel uzayda skaler çarpım, ortogonal altuzaylar
  8 Ara Sınav
  9 En küçük kareler yöntemi, iç çarpım uzayları, ortonormal kümeler
  10 Gram-Shmidt ortogonalleştirme işlemi, ortogonal polinomlar
  11 Özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme
  12 Hermit matrisleri, tek değer ayrıştırması
  13 Quadratic formlar
  14 Pozitif tanımlı matrisler-I
  15 Pozitif tanımlı matrisler-II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Leon S. J., Linear Algebra with Applications (7th edition), Pearson Prentice Hall. 2. Kolman B., Introductory Linear Algebra with applications (8th edition), Prentice Hall. 3.Howard Anton, Chris Rovves, Elementary Linear Algebra, Applications Version, John Wiley&Sons, 1994. 4. David C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Addison - Wesley, 2000.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Lineer Cebirin temel kavramlarını ve bu kavramların bazı mühendislik problemlerine uygulanmasını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Matrisler ve Denklem sistemleri: Doğrusal denklem sistemleri, Satır Echelon formu, Matris cebiri, elementer matrisler, ayrılmış matrisler, Determinantlar: Bir matrisin determinantı, determinantın özellikleri, Cramer kuralı, Vektör uzayları: tanım ve örnekler, altuzaylar, doğrusal bağımlılık, Taban ve boyut, taban değişimi, satır uzayı ve sütun uzayı, Doğrusal dönüşümler: tanım ve örnekler, doğrusal gösterimlerin matris gösterimi, benzerlik, Ortogonallik: n boyutlu reel uzayda skaler çarpım, ortogonal altuzaylar, En küçük kareler yöntemi, iç çarpım uzayları, ortonormal kümeler, Gram-Shmidt ortogonalleştirme işlemi, ortogonal polinomlar, Özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme, Hermit matrisleri, tek değer ayrıştırması, Quadratic formlar, Pozitif tanımlı matrisler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 2
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi -
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster