ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Mühendisliğinde Mesleki İngilizce BİL231 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çeşitli dinleyiciler ve amaçlar için işyeri dökümanları üretir.
  2-Sunum programları kullanarak teknik konularda sözlü sunumlar yapar.
  3-Mühendislik dökümanlarına diyagram ve grafik ekler.
  4-Mühendislik dökümanları organize etmek ve geliştimek için stratejiler/teknikler kullanır.
  5-Literatür araştırması yapma ve IEEE stili doküman kaynakları araştırır.
  6-Grup arkadaşlarıyla işbirliği yaparak mühendislik dökümanları yazar ve değiştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje3011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse, Mühendisliğe ve Yazmaya Giriş K1-Bölüm-1
  2 Mektup, Andıç ve Elektronik Posta yazmak Mühendislik işi almak için yazmak (iş başvurusu ve CV) K1-Bölüm-2
  3 İyi Mühendislik Yazıları Yazma ve Tek Tük Gürültüyü gidermek için bazı rehberler K1-Bölüm-3
  4 Apendiks, Dökümantasyon, referans Sayfası ve Mühendislik Dökümanlarına Erişim K1-Bölüm-5
  5 Bilinen Mühendislik Dökümanlarının Yazımı (Teftiş, lab, ilerleme,?) K1-Bölüm-6
  6 Grafikler, çizelge, tablo ve sözlü sunumlar K1-Bölüm-7
  7 Sınıf içi sunumlar K2-Bölüm-4
  8 Ara Sınav
  9 Talimat/Prosedür Yazma K2-Bölüm-5
  10 Teklif Yazma K2-Bölüm-6
  11 Profesyonel Etik, doğaçlama proje brifingleri K2-Bölüm-7
  12 İlerleme Raporu Yazma K3-Bölüm-4
  13 Öneri Raporları Yazma, Takım Sunumları K3-Bölüm-5
  14 Mühendislik Raporu Yazma K3-Bölüm-6
  15 Takım proje sunumları K3-Bölüm-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Beer D., McMurrey D., A Guide to Writing as an Engineer, Wiley, 3rd Edition, 2009. K2- Chazal, E. and Rogers, L., Oxford EAP. A Course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2013. K3- Astley, P, Lansford, L., Engineering 1. Oxford University Press,2013.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Mühendis olarak verimli haberleşme becerileri ve çalışma ortamında ihtiyaç duyulacak temel haberleşme becerilerini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Derse, Mühendisliğe ve Yazmaya Giriş, Mektup, Andıç ve Elektronik Posta yazmak Mühendislik işi almak için yazmak (iş başvurusu ve CV), İyi Mühendislik Yazıları Yazma ve Tek Tük Gürültüyü gidermek için bazı rehberler, Apendiks, Dökümantasyon, referans Sayfası ve Mühendislik Dökümanlarına Erişim, Bilinen Mühendislik Dökümanlarının Yazımı (Teftiş, lab, ilerleme,?), Grafikler, çizelge, tablo ve sözlü sunumlar, Sınıf içi sunumlar, Talimat/Prosedür Yazma, Teklif Yazma, Profesyonel Etik, doğaçlama proje brifingleri, İlerleme Raporu Yazma, Öneri Raporları Yazma, Takım Sunumları, Mühendislik Raporu Yazma, Takım proje sunumları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 3
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi -
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi -
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi -
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme 2
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi 5
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme 2
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster