ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Algoritma ve Veri Yapıları II BİL202 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yazılım tabanlı problemleri modeller.
  2-En uygun algoritmalar seçer.
  3-Graf teorisini kavrar.
  4-Veri modellerini mühendislik uygulamalarında kullanır.
  5-Durum makinaları ve metin çözümlemesini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   181
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,03 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Veri yapıları ve veri modellerinin sınıflanması ve temel özellikleri K1-Bölüm-2
  2 Veri modellerinin özetlenmesi: Bağlantılı liste, ağaçlar, graflar, durum makinası veri modelleri K2-Bölüm-8, K2-Bölüm-9, K2-Bölüm-10
  3 Durum makinası veri modeli ve örnek uygulamalar K2-Bölüm-14
  4 Durum makinası ile metinde sözcük arama ve uygulaması. Bir programlama diliyle durum makinası uygulaması geliştirilmesi K2-Bölüm-14
  5 Graf teorisine giriş ve grafların gösterilimi: Komşuluk matrisi K2-Bölüm-12
  6 Graf türleri ve grafların bellekte tutulması; örnek uygulamaları K2-Bölüm-12
  7 Graf renklendirme, en kısa yol algoritması, yol ağacı problemi vs. incelenmesi K2-Bölüm-12
  8 Ara Sınav
  9 Graf renklendirme ve çakışmadan ders atama probleminin çözülmesi K2-Bölüm-12
  10 En kısa yol algoritmaları: Dijkstra algoritmasının davranışı, gerçeklenmesi ve harita üzerinde Dijkstra algoritmasının uygulaması K1-Bölüm-2
  11 En kısa yol ağacı algoritmaları: Kruskla algoritmasının incelenmesi ve uygulaması K1-Bölüm-2
  12 Algoritmaların yürütme zamanı ve karmaşıklığının hesaplanması. Büyük O notasyonu. K3-Bölüm-2
  13 Sıkıştırma algoritmaları ve programları K2-Bölüm-15
  14 Huffman kodlama ağacı ve örnek uygulaması: Karakterlerin kullanım sıklığı ve Huffman ağacının oluşturulması. K3-Bölüm-4
  15 Olasılık Teorisi üzerine uygulama geliştirme ve gramer çözümleme algoritmaları K3-Bölüm-4
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Gonnet, G. H., (1984) Handbook Algorithms and Data Structure, Addision-Wesley Pub., 1984. K2-Çölkesen, R., Data Structure and Algorithms, Papatya Publishing House, İstanbul, 1999. K3-Çölkesen, R., Algorithm Development and Data Structures, Papatya Publishing House, İstanbul, 2011.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Karşılaşılan problemlerin modellenmesi, en uygun algoritmaların ve veri modellerinin seçilmesinin öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Veri yapıları ve veri modellerinin sınıflanması ve temel özellikleri, Veri modellerinin özetlenmesi: Bağlantılı liste, ağaçlar, graflar, durum makinası veri modelleri, Durum makinası veri modeli ve örnek uygulamalar, Durum makinası ile metinde sözcük arama ve uygulaması. Bir programlama diliyle durum makinası uygulaması geliştirilmesi, Graf teorisine giriş ve grafların gösterilimi: Komşuluk matrisi, Graf türleri ve grafların bellekte tutulması; örnek uygulamaları, Graf renklendirme, en kısa yol algoritması, yol ağacı problemi vs. incelenmesi, Graf renklendirme ve çakışmadan ders atama probleminin çözülmesi, En kısa yol algoritmaları: Dijkstra algoritmasının davranışı, gerçeklenmesi ve harita üzerinde Dijkstra algoritmasının uygulaması, En kısa yol ağacı algoritmaları: Kruskla algoritmasının incelenmesi ve uygulaması, Algoritmaların yürütme zamanı ve karmaşıklığının hesaplanması. Büyük O notasyonu, Sıkıştırma algoritmaları ve programları, Huffman kodlama ağacı ve örnek uygulaması: Karakterlerin kullanım sıklığı ve Huffman ağacının oluşturulması, Olasılık Teorisi üzerine uygulama geliştirme ve gramer çözümleme algoritmaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi -
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster