ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektrik ve Elektronik Devrelerinin Temelleri BİL206 BAHAR 3+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu derste öğrendikleri yöntemleri kullanarak daha sonra alacakları elektronik ve donanım ile ilgili derslere temel oluşturur.
  2-Öğrendikleri elektronik devre elemanlarını kullanarak belli bir amaca yönelik gerçek devre tasarımı yapar.
  3-Elektrik devrelerinin temel yasalarını ve devre çözüm yöntemlerini açıklar.
  4-Devre tasarımı yapar, devrelerin doğru akımdaki davranışlarını deneysel olarak inceler.
  5-Saf yarıiletkenin elektriksel karakteristiklerini bilir ve katkılanmış yarıiletkenleri ayırt eder ve uygular.
  6-PN jonksiyonunun çalışma mekanizmasını kullanır.
  7-Yarıiletken Diyot, kapasite diyodu, zener diyot, LED gibi elektronik malzemelerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder ve uygular.
  8-BJT tranzistörlerin çalışmasını bilir, bunları tanır, öz eğrilerini çizer ve açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 205315
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40199
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Elektrik Devresi, akım ve gerilim, Direnç, yapısı ve çeşitleri
  2 Ohm kanunu, Kirşof kanunları, direnç bağlantıları
  3 Çevre akımları yöntemi ile devre çözümü
  4 Düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümü
  5 Thevenin ve Norton teoremleri, Yıldız üçgen dönüşümleri
  6 Temel yarı iletken kavramı, Diyotun yapısı ve doğru ve ters polarması
  7 Diyot çeşitleri, Doğrultucular, Kırpıcılar
  8 Ara Sınav
  9 Transistorler ve Transistor çeşitleri, Transistorlerin polarmalandırılması ve sağlamlık kontrolü
  10 Transistörlerin karakteristikleri, Transistörlerin DC analizi
  11 Küçük sinyal Yükselteçleri
  12 Opamp özellikleri
  13 Opamp Uygulamaları
  14 Endüstride kullanılan yarı iletken malzemeler
  15 Yarı iletken elemanlarla devre tasarımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. James W. Nilsson & Susan A. Riedel, Electric Circuits, 8th edition, Pearson Prentice Hall, 2008. 2. Ravazi, Fundamentals of Microelectronics, Wiley, 2007. 3. Aydemir M. T.,´Temel Mühendislik Devre Analizi´, Nobel Academic Publishing, 2013.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Temel elektrik devrelerinin DC analizini öğrenebilme ve öğrenilen yöntemleri uygulayabilme, temel elektronik devre elemanlarını tanıyabilme ve bu elemanları kullanarak yeni devre tasarımı yapabilme, analiz edebilme ve öğrenilen yöntemleri uygulayabilmektir.
  Dersin İçeriği Elektrik Devresi, akım ve gerilim, Direnç, yapısı ve çeşitleri, Ohm kanunu, Kirşof kanunları, direnç bağlantıları, Çevre akımları yöntemi ile devre çözümü, Düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümü, Thevenin ve Norton teoremleri, Yıldız üçgen dönüşümleri, Temel yarı iletken kavramı, Diyotun yapısı ve doğru ve ters polarması, Diyot çeşitleri, Doğrultucular, Kırpıcılar, Transistorler ve Transistor çeşitleri, Transistorlerin polarmalandırılması ve sağlamlık kontrolü, Transistörlerin karakteristikleri, Transistörlerin DC analizi, Küçük sinyal Yükselteçleri, Opamp özellikleri, Opamp Uygulamaları, Endüstride kullanılan yarı iletken malzemeler, Yarı iletken elemanlarla devre tasarımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 3
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster