ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Olasılık Teorisi ve İstatistik BİL212 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstatistik bilimi ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular.
  2-Veri setini özetlemek için kullanılan tanımlayıcı istatistikleri hesaplar.
  3-Kesikli ve sürekli rassal değişkenlere ait olasılık fonksiyonlarını kullanarak olasılık hesaplar.
  4-Örnekleme dağılımını kullanır.
  5-Merkezi Limit Teoremini uygular.
  6-Çeşitli parametreler için aralık kestirimi oluşturur.
  7-Çeşitli parametreler için hipotez testi yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 205840
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30199
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatistik Bilimi, İstatistik Uygulama Türleri, İstatistiğin Temel Elemanları, Veri Türleri, Veri toplama Yöntemleri K1-Bölüm-1
  2 Merkezi Eğilim Ölçüleri K1-Bölüm-2
  3 Değişim Ölçüleri, Göreli Durum Ölçüleri K1-Bölüm-2
  4 Örneklem Uzayları ve Olaylar, Birleşim ve Kesişim Kavramları, Karşıt olaylar Toplama Kuralı ve Karşılıklı Ayrık Olaylar K2-Bölüm-3
  5 Kesikli rassal değişkenler, Olasılık Dağılımları K2-Bölüm-3
  6 Sürekli Rassal Değişkenler, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu K2-Bölüm-3
  7 Kesikli Tekdüze Dağılımı, Bernolli Dağılımı,Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım, Poisson Dağılımı K3-Bölüm-4
  8 Ara Sınav
  9 Normal Dağılım ,Binom Dağılımın Normal dağılıma yaklaşımı, Üssel Dağılım K3-Bölüm-4
  10 Örnek Problem Çözme K3-Bölüm-4
  11 Örnekleme dağılımı nedir ,Merkezi Limit Teoerimi K3-Bölüm-5
  12 Bir Kitle Ortalaması için Büyük ve küçük Örneklem Aralık Kestirimi ve Hipotez testi K2-Bölüm-6
  13 İki Kitle Ortalaması için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Bir Kitle Oranı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Bir Kitle Varyansı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Hipotez Testleri K2-Bölüm-6
  14 İki Kitle Oranı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi İki Kitle Varyansı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Hipotez Testleri K2-Bölüm-6
  15 Ki-kare testi K2-Bölüm-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Williem W. Hines, Douglas C. Monthgomery, Probability and Statistics in Engineering and Management Science. Third Edition, 1990. K2-DeGroot, Morris H., and Mark J. Schervish. Probability and Statistics. 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002. ISBN: 0201524880. K3- Walpole R.E., Myers R.H., Myers Sh. L., Ye K. Probability and Statistics or Engineers and Scientists Prentice Hall, 7/E, 2002. K4- Akdeniz F., Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi, 13. Baskı, 2007.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Olasılık ve istatistiğin temel kavramlarını öğretmektir.
  Dersin İçeriği İstatistik Bilimi, İstatistik Uygulama Türleri, İstatistiğin Temel Elemanları, Veri Türleri, Veri toplama Yöntemleri, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişim Ölçüleri, Göreli Durum Ölçüleri, Örneklem Uzayları ve Olaylar, Birleşim ve Kesişim Kavramları, Karşıt olaylar Toplama Kuralı ve Karşılıklı Ayrık Olaylar, Kesikli rassal değişkenler, Olasılık Dağılımları, Sürekli Rassal Değişkenler, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu, Kesikli Tekdüze Dağılımı, Bernolli Dağılımı,Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım, Poisson Dağılımı, Normal Dağılım ,Binom Dağılımın Normal dağılıma yaklaşımı, Üssel Dağılım, Örnekleme dağılımı nedir ,Merkezi Limit Teoerimi, Bir Kitle Ortalaması için Büyük ve küçük Örneklem Aralık Kestirimi ve Hipotez testi, İki Kitle Ortalaması için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Bir Kitle Oranı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Bir Kitle Varyansı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Hipotez Testleri, İki Kitle Oranı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi İki Kitle Varyansı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Hipotez Testleri, Ki-kare testi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 2
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi -
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster