ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Ekonomisi BİL232 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bileşik faiz oranını kullanarak zaman çizelgesi üzerinde tek nakit akışlarını hareket ettirmeyi;Bileşik faiz oranını kullanarak zaman çizelgesi üzerinde yıllık nakit akışlarını hareket ettirmeyi; Bileşik faiz oranını kullanarak zaman çizelgesi üzerinde değişimli nakit akışları hareket ettirmeyi uygular.
  2-Nominal ve etkin faiz oranı arasında dönüşüm yapar.
  3-Nakit akışlarını net şimdiki değere, net gelecek değere, yıllık serilere, artışlı serilere ve yükselen serilere değiştirir.
  4-Net şimdiki değeri kullanarak alternatifleri karşılaştırır.
  5-Farklı ömürlü ve sonsuz ömürlü alternatifleri sermayeleştirilen giderleri kullanarak karşılaştırır.
  6-İç verim oranını hesaplamak ve karmaşık nakit akışlarından gerçeği yansıtmayan verim oranını tanımlar.
  7-Alternatifleri verim oranı analizi kullanarak karşılaştırır.
  8-Kazançları ve maliyetleri sınıflandırır ve Fayda / Maliyet oranı analizi yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   162
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,4 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar, terim ve grafikler: Karar vermede mühendislik ekonomisinin rolü, faiz hesapları, denklik,
  2 Faiz faktörleri ve kullanımları, çoklu faktörlerin kullanımı, nominal ve etkin faiz oranları ve sürekli iskontolama,
  3 Şimdiki değer analizi, kapitalize edilmiş maliyet analizi, farklı ve sonsuz ömürlü alternatifler
  4 Eşdeğer düzgün yıllık değer analizi, farklı ve sonsuz ömürlü alternatifler, verim oranı hesaplamaları, nakit akışlarında işaret değişimi ve dış yatırım tekniği
  5 Verim oranı artış analizi, kazanç/maliyet oranı analizi, gelecek değer analizi
  6 Yenileme analizi, ekonomik ömür, savunucuya karşı aday teçhizat
  7 Yenileme analizi, ekonomik ömür, savunucuya karşı aday teçhizat
  8 Ara Sınav
  9 Amortisman ve tükenme, gelir vergisi, vergi sonrası ekonomik analiz, enflasyon ve faiz ilişkisi
  10 Başabaş analizi, bağımsız yatırım alternatifleri arasında sermaye bütçeleme,
  11 Duyarlılık analizi, beklenen değer kararları, karar ağaçları
  12 Risk altında karar verme, risk ve belirsizlik, simülasyon analizi, belirlilik eşdeğeri, riske göre ayarlanmış nakit
  13 Risk altında karar verme, risk ve belirsizlik, simülasyon analizi, belirlilik eşdeğeri, riske göre ayarlanmış nakit
  14 Yatırım Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi
  15 Yatırım Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Leland T. Blank, Anthony Tarquin, Engineering Economy, 6th Edition, McGraw-Hill, 2009. 2.Kurtz, M., Calculations for Engineering Economic Analysis, McGraw Hill, Inc., 1995. 3. Steiner, H.M., Engineering Economic Principles, McGraw Hill, 1996.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yatırımların değerlendirilmesinde nakit akışı analizlerinin yeterliliğini ve sınırlarını ve modelleme sürecinin sonuçlarını, yönetime ve mühendislik analizlerine uygulanmasını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar, terim ve grafikler: Karar vermede mühendislik ekonomisinin rolü, faiz hesapları, denklik, Faiz faktörleri ve kullanımları, çoklu faktörlerin kullanımı, nominal ve etkin faiz oranları ve sürekli iskontolama, Şimdiki değer analizi, kapitalize edilmiş maliyet analizi, farklı ve sonsuz ömürlü alternatifler, Eşdeğer düzgün yıllık değer analizi, farklı ve sonsuz ömürlü alternatifler, verim oranı hesaplamaları, nakit akışlarında işaret değişimi ve dış yatırım tekniği, Verim oranı artış analizi, kazanç/maliyet oranı analizi, gelecek değer analizi, Yenileme analizi, ekonomik ömür, savunucuya karşı aday teçhizat, Amortisman ve tükenme, gelir vergisi, vergi sonrası ekonomik analiz, enflasyon ve faiz ilişkisi, Başabaş analizi, bağımsız yatırım alternatifleri arasında sermaye bütçeleme, Duyarlılık analizi, beklenen değer kararları, karar ağaçları, Risk altında karar verme, risk ve belirsizlik, simülasyon analizi, belirlilik eşdeğeri, riske göre ayarlanmış nakit, Yatırım Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 2
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 2
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster