ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Ekonomisi BİL232 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bileşik faiz oranını kullanarak zaman çizelgesi üzerinde tek nakit akışlarını hareket ettirmeyi;Bileşik faiz oranını kullanarak zaman çizelgesi üzerinde yıllık nakit akışlarını hareket ettirmeyi; Bileşik faiz oranını kullanarak zaman çizelgesi üzerinde değişimli nakit akışları hareket ettirmeyi uygular.
  2-Nominal ve etkin faiz oranı arasında dönüşüm yapar.
  3-Nakit akışlarını net şimdiki değere, net gelecek değere, yıllık serilere, artışlı serilere ve yükselen serilere değiştirir.
  4-Net şimdiki değeri kullanarak alternatif projeleri karşılaştırır.
  5-Farklı ömürlü ve sonsuz ömürlü alternatifleri sermayeleştirilen giderleri kullanarak karşılaştırır.
  6-İç verim oranını hesaplamak ve karmaşık nakit akışlarından gerçeği yansıtmayan verim oranını tanımlar.
  7-Alternatifleri projeler arasında çok kriterli karar verme yöntemleri kullanarak seçim yapar.
  8-Kazançları ve maliyetleri sınıflandırır ve Fayda / Maliyet oranı analizi yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   152
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,07 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar, terim ve grafikler: Karar vermede mühendislik ekonomisinin rolü, İşletmelerde organizasyon yapıları, mühendisin organizasyondaki yeri K1-Bölüm-1
  2 Mühendislik kararları, Faiz faktörleri ve kullanımları, çoklu faktörlerin kullanımı, nominal ve etkin faiz oranları ve sürekli iskontolama, K1-Bölüm-2
  3 Şimdiki değer analizi, sonsuz ömürlü alternatifler ve yatırım tutarı hesaplama yöntemleri K1-Bölüm-3
  4 Eşdeğer düzgün yıllık değer analizi, verim oranı hesaplamaları, nakit akışlarında işaret değişimi ve dış yatırım tekniği K1-Bölüm-4
  5 Verim oranı artış analizi, kazanç/maliyet oranı analizi, gelecek değer analizi K1-Bölüm-5
  6 Mühendislik Yöntemleri ile makine-teçhizat yenileme kararı, ekonomik ömür K1-Bölüm-6
  7 Yenileme yatırımı analizi, ekonomik ömür, K2-Bölüm-4
  8 Ara Sınav
  9 Amortisman ve tükenme, gelir vergisi, vergi sonrası ekonomik analiz, enflasyon ve faiz ilişkisi K2-Bölüm-5
  10 Sabit maliyetler, değişken maliyetler, Başabaş noktası analizi, bağımsız yatırım alternatifleri arasında sermaye bütçeleme, teşvikler ve sübvansiyonlar K2-Bölüm-6
  11 Duyarlılık analizi, beklenen değer kararları, karar ağaçları K2-Bölüm-7
  12 Risk altında karar verme, risk ve belirsizlik, simülasyon analizi, belirlilik eşdeğeri, K3-Bölüm-6
  13 Risk altında karar verme, risk ve belirsizlik, simülasyon analizi, belirlilik eşdeğeri, riske göre ayarlanmış nakit K3-Bölüm-7
  14 Değerleme Yöntemleri, NBD, NGD, Yatırım Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi K3-Bölüm-8
  15 Değerleme Yöntemleri, NBD, NGD, Yatırım Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi K3-Bölüm-9
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Hasan Dündar
  Kaynaklar K1- Leland T. Blank, Anthony Tarquin, Engineering Economy, 6th Edition, McGraw-Hill, 2009. K2- Kurtz, M., Calculations for Engineering Economic Analysis, McGraw Hill, Inc., 1995. K3- Steiner, H.M., Engineering Economic Principles, McGraw Hill, 1996.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yatırımların değerlendirilmesinde nakit akışı analizlerinin yeterliliğini ve sınırlarını ve modelleme sürecinin sonuçlarını, yönetime ve mühendislik analizlerine uygulanmasını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar, terim ve grafikler: Karar vermede mühendislik ekonomisinin rolü, faiz hesapları, denklik, Faiz faktörleri ve kullanımları, çoklu faktörlerin kullanımı, nominal ve etkin faiz oranları ve sürekli iskontolama, Şimdiki değer analizi, kapitalize edilmiş maliyet analizi, farklı ve sonsuz ömürlü alternatifler, Eşdeğer düzgün yıllık değer analizi, farklı ve sonsuz ömürlü alternatifler, verim oranı hesaplamaları, nakit akışlarında işaret değişimi ve dış yatırım tekniği, Verim oranı artış analizi, kazanç/maliyet oranı analizi, gelecek değer analizi, Yenileme analizi, ekonomik ömür, savunucuya karşı aday teçhizat, Amortisman ve tükenme, gelir vergisi, vergi sonrası ekonomik analiz, enflasyon ve faiz ilişkisi, Başabaş analizi, bağımsız yatırım alternatifleri arasında sermaye bütçeleme, Duyarlılık analizi, beklenen değer kararları, karar ağaçları, Risk altında karar verme, risk ve belirsizlik, simülasyon analizi, belirlilik eşdeğeri, riske göre ayarlanmış nakit, Yatırım Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 2
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi -
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 2
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster