ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Programlama Dilleri BİL301 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Programlama dillerinin tarihsel gelişimini ve dillerin değerlendirilme kriterlerini anlar ve yorumlar.
  2-Farklı programlama paradigmalarını analiz eder.
  3-Yorumlayıcı ve derleyici çalışma prensiplerini analiz eder.
  4-Veri tiplerinin özelliklerini araştırır.
  5-Yapısal programlama ve alt programlamayı analiz eder ve uygular.
  6-Fonksiyonel programlama dillerini tanımlar ve kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 3014456
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Programlama dilleri paradigmaları ve programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama paradigmalarına genel bir bakış
  2 Programlama dillerinin gelişimi. Dil Tanımı: Programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması. Gramer, BNF, EBNF, Anlam tanımlama
  3 Dil Tanımı: Programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması. Gramer, BNF, EBNF, Anlam tanımlama.
  4 Dil çevrimi: Programlama dillerinin makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler.
  5 Temel programlama elemanları: Değişkenler ve özellikleri, işlemciler ve özellikleri, işlemci yükleme.
  6 Bağlama Kavramı: Dinamik ve durağan bağlama. Tip, bellek ve kapsam bağlama.
  7 Veri Tipleri: Veri tipi kavramı. Basit ve yapısal veri tipleri-I
  8 Ara Sınav
  9 Veri Tipleri: Veri tipi kavramı. Basit ve yapısal veri tipleri-II
  10 Tip denetimi, kuvvetli tipleme, tip dönüşümleri, tip uyumluluğu.
  11 Yapısal Programlama: Atama deyimleri, seçimli deyimler, yinelemeli deyimler
  12 Alt programlar: Prosedür ve fonksiyonlar. Parametre aktarımı. Etkinlik kayıtları, özyinelemeli altprogramlar.
  13 Nesneye Yönelik Programlama: Nesneye yönelik programlama kavramları - soyutlama, bilgi saklama, kalıtım, çokyapılılık, dinamik bağlama. Paralel işlemler.
  14 İstisna İşleme: İstisna, istisna oluşturma ve çeşitli dillerde istisna işleme.
  15 Fonksiyonel Programlama: Fonksiyonel programlamanın temel kavramları, Lisp ve Scheme. Mantıksal Programlama: Temel Kavramlar ve Prolog
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Sebesta, Concepts of programming languages, 10/E, Addison-Wesley. 2. Sebesta, R.W. (2002) Concepts of Programming Languages/5E, Addison-Wesley, 2002. 3. Appleby, D and VandeKopple, J.J.,Programming Languages: Paradigm and Practice/2E,1997, Mc Graw-Hill.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Programlama dillerinin temelindeki kavramları öğrenmesi ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki uygulamalarını değerlendirerek, programlama dilleri alanında kapsamlı bir bakış açısına sahip olmasıdır.
  Dersin İçeriği Giriş: Programlama dilleri paradigmaları ve programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama paradigmalarına genel bir bakış, Programlama dillerinin gelişimi. Dil Tanımı: Programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması. Gramer, BNF, EBNF, Anlam tanımlama, Dil çevrimi: Programlama dillerinin makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler, Temel programlama elemanları: Değişkenler ve özellikleri, işlemciler ve özellikleri, işlemci yükleme, Bağlama Kavramı: Dinamik ve durağan bağlama. Tip, bellek ve kapsam bağlama, Veri Tipleri: Veri tipi kavramı. Basit ve yapısal veri tipleri, Tip denetimi, kuvvetli tipleme, tip dönüşümleri, tip uyumluluğu, Yapısal Programlama: Atama deyimleri, seçimli deyimler, yinelemeli deyimler, Alt programlar: Prosedür ve fonksiyonlar. Parametre aktarımı. Etkinlik kayıtları, özyinelemeli altprogramlar, Nesneye Yönelik Programlama: Nesneye yönelik programlama kavramları - soyutlama, bilgi saklama, kalıtım, çokyapılılık, dinamik bağlama. Paralel işlemler, stisna İşleme: İstisna, istisna oluşturma ve çeşitli dillerde istisna işleme, Fonksiyonel Programlama: Fonksiyonel programlamanın temel kavramları, Lisp ve Scheme. Mantıksal Programlama: Temel Kavramlar ve Prolog
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster