ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Veritabanı Sistemleri BİL303 GÜZ 3+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Verinin verimli işlenebilmesi için büyük miktarda verinin modellenmesini yapar.
  2-Büyük miktarda veriyi işleyebilen yazılım uygulamalarını tasarlar ve uygular.
  3-Projede kullanılmak üzere gerekli veritabanı yazılım bileşenleri ve uygun modeli seçer.
  4-Takımın bir parçası olarak çalışma ve yapılan projeyi seyirciye sunar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler10177
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 204728
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   197
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,57 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Bağıntı Modeli
  3 Bağıntı Modeli - SQL
  4 Bağıntı Cebri
  5 Bağıntı Cebri - SQL
  6 Uygulama Geliştirme
  7 Veri Tabanı Tasarımı
  8 Ara Sınav
  9 Uygulama Oturumu-I
  10 Uygulama Oturumu-II
  11 Eşzamanlı Çalışma
  12 SQL Veri Tabanları
  13 Optimizasyon
  14 Proje Sunum ve Gösterimleri-I
  15 Proje Sunum ve Gösterimleri-II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Ramakrishnan, R., Gehrke, J., "Database Management Systems", ISBN: 0072465638, Mc-Graw Hill, 2003. 2. Elmasri, R., Navathe, S.B., "Fundamentals of Database Systems", ISBN: 032141506X, Addison-Wesley, 2007. 3. Molina, H. G., Ullman, J.D., Widom, J., "Database Systems: The Complete Book", Prentice-Hall, 2009.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Veri tabanı yönetim sistemlerinin kullanımının öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Bağıntı Modeli, Bağıntı Modeli ? SQL, Bağıntı Cebri, Bağıntı Cebri ? SQL, Uygulama Geliştirme, Veri Tabanı Tasarımı, Uygulama Oturumu, Eşzamanlı Çalışma, SQL Veri Tabanları, Optimizasyon, Proje Sunum ve Gösterimleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 4
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster