ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İşletim Sistemleri BİL305 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Önceki işletim sistemleri hakkında kısa tarihçe verir ve modern işletim sistemlerinin nasıl çalıştığını açıklar.
  2-İşletim sistemlerini yapısal olarak tanımlar.
  3-Süreç, iş parçacığı, planlama ve süreçler arası-iletişim için semaforlar, ortak-bellek ve mesaj geçirme yöntemleri ile işletim sisteminin çekirdek birimlerini değişik teknikler kullanarak tasarlar.
  4-Bellek yönetimi, giriş/çıkış teknikleri ve dosyalama sistemlerinin sonuçlarını değerlendirir.
  5-Güvenlik ve koruma tedbirlerini bir bilgisayar üzerinde uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 5248
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)35188
  Proje0000
  Laboratuar 2014456
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletim sitemlerine giriş
  2 Süreçler, İş parçacıkları
  3 Süreç ve iş parçacığı planlama
  4 Kilitlenme
  5 Süreçler arası iletişim
  6 Bellek yönetimi-I
  7 Bellek yönetimi-II
  8 Ara Sınav
  9 Sanal bellek
  10 Sanal bellek yönetim politikaları
  11 Dosyalama sistemleri
  12 Dosyalama ve yedekleme sistemleri
  13 Giriş/çıkış yönetimi
  14 Güvenlik ve koruma
  15 Çoklu ortam işletim sistemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Andrew S. Tanenbaum. Modern Operating Systems, Tanenbaum, 3/E, Prentice Hall. 2. Andrew S. Tanenbaum. Modern Operating Systems, 2/E, Prentice-Hall, 2001. 3. William Stallings. Operating Systems. Internals and Design Principles, 4/E, Prentice-Hall, 2001.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Günümüz işletim sistemlerinin teorisi, süreç ve thread kavramlarını, bellek yönetimi, dosyalama sistemi ve giriş/çıkış prensiplerini vermektir.
  Dersin İçeriği İşletim sitemlerine giriş, Süreçler, İş parçacıkları, Süreç ve iş parçacığı planlama, Kilitlenme, Süreçler arası iletişim, Bellek yönetimi, Sanal bellek, Sanal bellek yönetim politikaları, Dosyalama ve yedekleme sistemleri, Giriş/çıkış yönetimi, Güvenlik ve koruma, Çoklu ortam işletim sistemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 3
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 3
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 5
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 5
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster