ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikroişlemciler BİL307 GÜZ 3+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mikroişlemci aileleri hakkında çıkarımda bulunur, Intel ailesinin belli başlı ve güncel elemanlarını tanımlar.
  2-Önceden öğrenmiş oldukları lojik devreler ve elektronik devreler devrlerinin konuları ile mikroişlemcilerin yapısı arasındaki ilişkiyi kurup uygular.
  3-Mikroişlemcilerin mimarisini kavrayarak, minimum mikrobilgisayar gerçekleştirmek için gerekenleri tanımlar ve uygular.
  4-Önceden öğrendikleri algoritma mantığı ile mikroişlemcinin sınırlı komutlarını kullanarak assembly programlar tasarlar ve yazılmış programları analiz eder ve yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1021632
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 2014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   218
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,27 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikroişlemcilere Giriş
  2 Adresleme Modları
  3 Veri Taşıma Komutları
  4 Aritmetik ve Mantıksal Komutlar
  5 Program Kontrol Komutları
  6 Mikroişlemcinin Programlanması
  7 8086 Donanım Özellikleri-I
  8 Ara Sınav
  9 8086 Donanım Özellikleri-II
  10 Hafıza Arayüzü
  11 Temel Giriş-Çıkış Arayüzleri
  12 Kesmeler
  13 Doğrudan Hafıza Erişimi(DHE) ve DHE Kontrollü Giriş-Çıkış
  14 Aritmetik Yardımcı İşlemci Ailesi
  15 80186 ve 80286 Mikroişlemciler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. The 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware, and Applications The Intel microprocessors (4th ed.): 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, and Pentium Pro processor: architecture, programming, and interfacing Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA ,1997 ISBN:0-13-260670-4. 2. The x86 PC: Assembly Language, Design and Interfacing, 5th Edition, M. Mazidi, J. Mazidi & D.Causey, Pearson Education International, 2010. 3. IBM PC Assembly Language and Programming, 5th Edition, Peter Abel, Prentice-Hall Inc., 2001. 4. The Intel Microprocessors, Architecture, Programming and Interfacing, 7th Edition, Barry Brey,Pearson Education International, 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Temel mikrokontrol yapısı, hafıza organizasyonu, adresleme, ve adresleme modları ile assembly programlama konularının öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Mikroişlemcilere Giriş, Adresleme Modları, Veri Taşıma Komutları, Aritmetik ve Mantıksal Komutlar, Program Kontrol Komutları, Mikroişlemcinin Programlanması, 8086 Donanım Özellikleri, Hafıza Arayüzü, Temel Giriş-Çıkış Arayüzleri, Kesmeler, Doğrudan Hafıza Erişimi(DHE) ve DHE Kontrollü Giriş-Çıkış, Aritmetik Yardımcı İşlemci Ailesi, 80186 ve 80286 Mikroişlemciler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 2
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 2
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster