ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu BİL308 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgisayar sistemlerinin katmanlı yapısını açıklar.
  2-RISC ve CISC mimarisine sahip işlemcileri karşılaştırır.
  3-Bilgisayar donanımını oluşturan birimleri tanır ve uygular.
  4-Örnek bir işlemci tasarımını çözümler.
  5-Boru hattı mimarilerini açıklar.
  6-Başarım artırım yöntemlerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler021632
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 202816
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4511616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Bitler ve Baytlar
  2 Tamsayılar
  3 Kayan noktalı sayılar
  4 Assembly - Komutlar
  5 Assembly- Kontrol Yapıları
  6 Y86 ve HCL+ Sıralı Y86
  7 Pipelined Y86
  8 Ara Sınav
  9 Optimizasyon-1
  10 Optimizasyon-2
  11 Bağlama ve istisna kontrolu
  12 Bellek Hiyerarşisi - 1
  13 Bellek Hiyerarşisi - 2
  14 Sanal Bellek -1
  15 Sanal Bellek - 2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Computer Systems: A Programmers Perspective by Randal E. Bryant and David R. O Hallaron Prentice Hall, Third Edition, 2015. 2. Stallings, Computer Organization and Architecture: Designing for Performance: International Version, 8th Edition, 2010, Pearson Higher Education, ISBN-10: 0135064171. 3. Wakerly J. F., Dijital Design, Prentice Hall, 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Veri ve bilgilerin gösterimi ve makine-seviyesinde işlenmesi, mimari komut listesinin, komut boru hattının performansa etkisi, Assembly komutlar, bellek hiyerarşisi, sanal bellek konularının öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Giriş: Bitler ve Baytlar, Tamsayılar, Kayan noktalı sayılar, Assembly ? Komutlar, Assembly- Kontrol Yapıları, Y86 ve HCL+ Sıralı Y86, Pipelined Y86, Optimizasyon, Bağlama ve istisna kontrolü, Bellek Hiyerarşisi, Sanal Bellek
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster