ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Web Tasarımı ve Programlama BİL312 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel web teknolojilerini (HTML, CSS stil sayfalarını) yorumlar.
  2-Javascriptte olaya dayalı programlamanın kullanımını uygular.
  3-Sunuculara bağlanan web sayfalarını yapmak için AJAX araçlarını kullanır.
  4-Sunucu tarafı programlama için PHP kullanmayı ve gelişmiş PHP sözdizimini analiz eder.
  5-İlişkisel veritabanı işlemlerini, PHP kodlamaları içerisinde gömülü SQL komutlarını uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)25188
  Proje2511616
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   146
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,87 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Internet ve internet sunucuları ağı, Web dilleri / teknolojileri
  2 Temel HTML
  3 Basamaklı Stil Şablonu
  4 Sayfa Tasarımı
  5 PHP (sunucu tarafı programlama)
  6 Gelişmiş PHP söz dizimi
  7 HTML formları ve sunucu tarafı veri işleme-I
  8 Ara Sınav
  9 HTML formları ve sunucu tarafı veri işleme-II
  10 JavaScript (Interaktif Web sayfaları için)
  11 Document Object Model (DOM)
  12 Olaylar ve Prototip Kütüphanesi
  13 AJAX ve XML
  14 lişkisel veritabanı ve SQL, veritabanı ile iletişim
  15 Web 2.0 ve JavaScript UI kütüphanesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Stepp, M. Miller, J. and Kirst, V., Web Programming Step by Step, 2009 (or newer edition such as 2nd Ed. In 2012. 2. Robbins, J. Niederst, Learning Web Design: A beginner`s Guide to HTML, CSS, JavaScript and Web Graphics, 2012. 3.Sebesta R. W. Programming the World Wide Web, 4/E, Addison-Wesley, 2008, ISBN: 9780321489692.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Etkileşimli içerik içeren web sayfalarının tasarım ve geliştirme yöntemleri ile kullanılan araçların öğretilmesi ve uygulatılmasıdır.
  Dersin İçeriği Internet ve internet sunucuları ağı, Web dilleri / teknolojileri, Temel HTML, Basamaklı Stil Şablonu, Sayfa Tasarımı, PHP (sunucu tarafı programlama), Gelişmiş PHP söz dizimi, HTML formları ve sunucu tarafı veri işleme, JavaScript (Interaktif Web sayfaları için), Document Object Model (DOM), Olaylar ve Prototip Kütüphanesi, AJAX ve XML, lişkisel veritabanı ve SQL, veritabanı ile iletişim, Web 2.0 ve JavaScript UI kütüphanesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 3
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 2
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster