ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Otomata Teorisi ve Formal Diller BİL314 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biçimsel diller ve otomatlar ile modellenebilen problemleri çözümler.
  2-Herhangi bir dilde derleyici tasarlamak üzere öğrendiği temel bilgileri uygular.
  3-Bilgisayar yazılımı ve/veya bilgisayar donanımının modellenmesi ile ilgili problemleri biçimsel diller ve otomat teorisi yardımı ile çözer.
  4-Düzgün dil ve düzgün dilbilgisi kavramlarını açıklar.
  5-Sonlu durum otomatlarının farklı tiplerini ayırt eder.
  6-Son giren ilk çıkar otomatlar ve bağlamdan bağımsız dilbilgisi arasındaki ilişkiyi tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 3051050
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, Kanıt Yöntemleri
  2 Sonlu Otomatlar
  3 Düzenli İfadeler
  4 Düzenli Dillerin Özellikleri
  5 Düzenli Dillerin Karar Özellikleri
  6 Bağlamdan Bağımsız Gramerler ve Belirsizlik
  7 İtmeli Otomatlar
  8 Ara Sınav
  9 İtmeli Otomatlar ve Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Denkliği
  10 Bağlamdan Bağımsız Gramerler Üzerindeki İşlemler
  11 Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Kapalılık Özellikleri
  12 Turing Makinaları ve Karmaşıklık
  13 Farklı Turing Makine Modelleri
  14 Karar Verilen ve Verilemeyen Problemler
  15 NP-Tam Problemler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Automata Theory, Languages and Computation, by John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. (Pearson 3rd Edition). 2.M. Sipser 2005, Introduction to the Theory of Computation, PWS Publ.3.Hopcroft J.E., Motwani R., Ullman J.D., Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, 3/E, Addison Wesley, 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kesikli hesap işlemlerini yapan sistemlerin tasarlanıp analiz edilmesi için gerekli teorik bilgilerin sağlanmasıdır.
  Dersin İçeriği Giriş, Kanıt Yöntemleri, Sonlu Otomatlar, Düzenli İfadeler, Düzenli Dillerin Özellikleri, Düzenli Dillerin Karar Özellikleri, Bağlamdan Bağımsız Gramerler ve Belirsizlik, İtmeli Otomatlar, İtmeli Otomatlar ve Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Denkliği, Bağlamdan Bağımsız Gramerler Üzerindeki İşlemler, Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Kapalılık Özellikleri, Turing Makinaları ve Karmaşıklık, Farklı Turing Makine Modelleri, Karar Verilen ve Verilemeyen Problemler, NP-Tam Problemler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 5
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 4
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster