ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Ağları BİL401 GÜZ 3+1 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgisayar ağlarının gelişimini ve modern bilgisayar ağlarının nasıl çalıştığını açıklar.
  2-Yerel ve geniş alan ağlarını tasarlayarak gerçekler.
  3-Ağ protokol yazılımı tasarlamak için değişik teknikleri uygular.
  4-Ağlar arası iletişim yazılımı geliştirir.
  5-Değişik durumlarda ağ performansını izleyip değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1023264
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511616
  Proje0000
  Laboratuar 1014114
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4511616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   222
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,4 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgisayar ağlarının kullanımı, ağ donanımı, ağ yazılımı
  2 Fiziksel katman
  3 Çerçevelendirme, Hata Bulma ve Hata Düzeltme
  4 Ortam Erişim Kontrol Protokolleri (MAC), Ethernet Adresleme, Çarpışma tesbit etmek ve kontrol etmek
  5 Ağ Katmanı, IP adresleme, Segmetleme, Datagram Parçalama
  6 ICMP Protokolü, Adres çözümleme, ARP, DHCP
  7 Yönlendirme protokolleri. Distance vector ve link state. Mesafe vektörü yönlendirme problemleri-I
  8 Ara Sınav
  9 Yönlendirme protokolleri. Distance vector ve link state. Mesafe vektörü yönlendirme problemleri-II
  10 IP yönlendirme protokolleri:IGP(RIP, OSPF) EGP(BGP)
  11 İletişim Katmanı Kavramları. Bağlantı düzenli ve bağlantısız ağ işlemleri. İletişim katmanı arayüzü
  12 İletişim Katmanı: TCP ve UDP protokolleri
  13 İletişim Katmanı: Akış kontrolü, ve tıkanıklık kontrolü.
  14 Soket programlama. Bağlantı düzenli ve bağlantısız istemci/sunucu programlaması
  15 Uygulama katmanı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Computer Networks, Tanenbaum & Wetherall, 5/E, Prentice Hall. 2.James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking A Top-Down Approach, 6th Edition. 3. Fred Halsall, "Computer Networking and the Internet", Fifth Edition, Addison-Wesley, Pearson Education, 2005.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilgisayar ağlarının teorisini, ağ tasarımını, veri iletişimini, paket iletişimini, ağlar arası iletişimi ve bilgisayar ağları için yeni yazılım ve donanım geliştirilmesini tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Bilgisayar ağlarının kullanımı, ağ donanımı, ağ yazılımı, Fiziksel katman, Çerçevelendirme, Hata Bulma ve Hata Düzeltme, Ortam Erişim Kontrol Protokolleri (MAC), Ethernet Adresleme, Çarpışma tesbit etmek ve kontrol etmek, Ağ Katmanı, IP adresleme, Segmetleme, Datagram Parçalama, ICMP Protokolü, Adres çözümleme, ARP, DHCP, Yönlendirme protokolleri. Distance vector ve link state. Mesafe vektörü yönlendirme problemleri, IP yönlendirme protokolleri:IGP(RIP, OSPF) EGP(BGP), İletişim Katmanı Kavramları. Bağlantı düzenli ve bağlantısız ağ işlemleri. İletişim katmanı arayüzü, İletişim Katmanı: TCP ve UDP protokolleri, İletişim Katmanı: Akış kontrolü, ve tıkanıklık kontrolü, Soket programlama. Bağlantı düzenli ve bağlantısız istemci/sunucu programlaması, Uygulama katmanı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 3
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster