ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetim Bilişim Sistemleri BİL482 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilişim sistemlerinin işletmeler içindeki rolünü ve önemini tanımlar.
  2-Bilişim sistemlerinde sürekli gelişim ve iyileşmeyi sağlayacak yöntemleri değerlendirir.
  3-Gereksinim ve amaçlara yönelik en iyi bilişim çözümlerini geliştirir.
  4-İş süreçlerinde bilişim sistemlerinin rolünü tanır ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje3011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş
  2 Bilgi Sistemleri, örgütler ve strateji
  3 Bilgi Teknolojisi altyapısı ve Gelişmekte olan Teknolojiler
  4 İş zekâsının temelleri: Veri tabanları ve Bilgi Yönetimi
  5 Küresel E-iş ve işbirliği
  6 Telekomünikasyon altyapısı
  7 İnternet ve Kablosuz Teknoloji
  8 Ara Sınav
  9 Bilgi Sistemlerinde etik ve sosyal konular-I
  10 Bilgi Sistemlerinde etik ve sosyal konular-II
  11 Enformasyon Sistemlerinin Güvenliği-I
  12 Enformasyon Sistemlerinin Güvenliği-II
  13 Çağdaş Yazılım Platformu Eğilimler
  14 Uygulamalı Yönetim Bilişim Sistemleri Projeleri I
  15 Uygulamalı Yönetim Bilişim Sistemleri Projeleri II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Management Information Systems, 2012. 2. J.A. Senn, Information Technology in: Business, Prentice Hall,1995. 3. J.A. O`Brien, Introduction to Information Systems,McGraw Hill,2001. 4. E.W.Martin, Managing Information Technology,Prentice Hall,2002.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yönetim Bilişim Sistemleri konusuna geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakarak güncel uygulamaların içindeki öneminin vurgulanmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Bilgi Sistemleri, örgütler ve strateji, Bilgi Teknolojisi altyapısı ve Gelişmekte olan Teknolojiler, İş zekâsının temelleri: Veri tabanları ve Bilgi Yönetimi, Küresel E-iş ve işbirliği, Telekomünikasyon altyapısı, İnternet ve Kablosuz Teknoloji, Bilgi Sistemlerinde etik ve sosyal konular, Enformasyon Sistemlerinin Güvenliği, Çağdaş Yazılım Platformu Eğilimler, Uygulamalı Yönetim Bilişim Sistemleri Projeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 3
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi -
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 4
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster