ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnsan Bilgisayar Etkileşimi BİL412 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1- İnsan bilgisayar etkileşimi konusundaki temel kavramları ve trendleri öğrenir.
  2- Kullanıcı arayüzlerinin tasarımı ve uygulamaları sürecindeki kuramsal ve pratik konuları araştırır.
  3- Etkileşim problemlerini teknik, bilişsel ve pratik açılardan inceler.
  4-Bilgi sistemlerinin tasarımı sürecindeki ilgili insan bilgisayar etkileşimi konularını uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2013232
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4513232
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnsan-makine etkileşiminde psikolojik ilkeler
  2 İnsan makine iletişiminde kullanıcı arayüzlerinin değerlendirilmesi.
  3 Kullanılırlık mühendisliği
  4 Kullanıcı odaklı tasarım ve ilk örnekleme
  5 Kavramsal modeller ve benzetmeler
  6 Yazılım tasarımının mantıksal temelleri
  7 Menü ve komut tuşlarının tasarımı
  8 Ara Sınav
  9 Ses ve doğal dil giriş/çıkışı-I
  10 Ses ve doğal dil giriş/çıkışı-II
  11 Yanıt süresi ve geri bildirim
  12 Renk, nesne ve ses özellikleri.
  13 Uluslararası anlaşma ve yerel uyarlama kavramları
  14 Kullanıcı arayüz mimarileri ve uygulama programı, Proje ve örnek olay incelemeleri
  15 Proje sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale, Human-Computer Interaction, Prentice Hall, 2003. 2. Çağıltay K., İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği - Teoriden Mühendisliğe, 2011. 3. Brookshear J. G., Computer Science, Addison-Wesley, 2009.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnsan bilgisayar etkileşimi alanında gerekli teorik bilgilerle donatılmış olarak, yazılım mühendisliğine daha farklı bir perspektif ile bakabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
  Dersin İçeriği İnsan-makine etkileşiminde psikolojik ilkeler, İnsan makine iletişiminde kullanıcı arayüzlerinin değerlendirilmesi, Kullanılırlık mühendisliği, Kullanıcı odaklı tasarım ve ilk örnekleme, Kavramsal modeller ve benzetmeler, Yazılım tasarımının mantıksal temelleri, Menü ve komut tuşlarının tasarımı, Ses ve doğal dil giriş/çıkışı, Yanıt süresi ve geri bildirim, Renk, nesne ve ses özellikleri, Uluslararası anlaşma ve yerel uyarlama kavramları, Kullanıcı arayüz mimarileri ve uygulama programı, Proje ve örnek olay incelemeleri, Proje sunumları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 3
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 2
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 2
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster