ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Oyun Teknolojileri BİL427 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Günümüzdeki oyun endüstrisi ve gelişimini yorumlar.
  2-Oyun geliştirme işlemini tasarlar.
  3-Oyun için gerekli farklı donanım ihtiyaçlarını öğrenir.
  4-Oyun tasarlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102816
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511616
  Proje2013232
  Laboratuar 1011616
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3511616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   194
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,47 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Oyunların Tanıtımı, Bilgisayar Oyunları Endüstrisi, İnternet Oyun Kaynakları
  2 Oyunların Tarihi, Özellikleri ve Modelleri, Oyun Analizi, Oyun Çeşitleri, Klasik Oyunlar, Eyleme Dayalı Oyunlar
  3 Bulmaca Oyunları, Beceri Oyunları, Oyunu Parçalarına Ayırma
  4 Oyun Tasarlama İşlemi Safhaları, Tasarım Elemanları Öğeleri
  5 Aksiyon Oyunları, Bir Oyun Oluşturma, Sentezleme
  6 Oyun Tasarım Kuralları, Bir Oyun Anatomisi, Oyun Tasarımı ve Uygulama
  7 Tasarım Elemanlarının Analizi ve Sentezi, Etkileşimli Oyunu Kareleme (Ekrana Aktarma)
  8 Ara Sınav
  9 Strateji Oyunları, Oyun Öyküleme, Kriter Değerlendirme-I
  10 Strateji Oyunları, Oyun Öyküleme, Kriter Değerlendirme-II
  11 Oyun Teknolojisi, I/O (Girdi/Çıktı) Cihazları, Macera Oyunları Giriş/Çıkış Yapısı, İnsan-Makine İlişkisi, Simülasyon Oyunları, RPG Oyunları
  12 Tasarım Arayüzü ve Grafik Kullanım, Oyun Mühendisliği, Oyunların Tasarlanması
  13 Genetik Algoritmalar ve Uygulamalar, Oyun Yapısı
  14 Tasarım Dokümantasyonu, Tasarım Değerlendirme ve Oyun Dengesi
  15 Eğitim Oyunları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Game Architecture and Design, Rollings and Morris, Coriolis Publishing. 2. Sanjay Madhav, Game Programming Algorithms and Techniques: A Platform-Agnostic Approach. 3.Donald Hearn, M. Pauline Baker; Computer Graphics with OpenGL; Third Ed.; Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN: 0-13-015390-7.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Oyun teknolojisindeki hızlı gelişimin öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Oyunların Tanıtımı, Bilgisayar Oyunları Endüstrisi, İnternet Oyun Kaynakları, Oyunların Tarihi, Özellikleri ve Modelleri, Oyun Analizi, Oyun Çeşitleri, Klasik Oyunlar, Eyleme Dayalı Oyunlar, Bulmaca Oyunları, Beceri Oyunları, Oyunu Parçalarına Ayırma, Oyun Tasarlama İşlemi Safhaları, Tasarım Elemanları Öğeleri, Aksiyon Oyunları, Bir Oyun Oluşturma, Sentezleme, Oyun Tasarım Kuralları, Bir Oyun Anatomisi, Oyun Tasarımı ve Uygulama, Tasarım Elemanlarının Analizi ve Sentezi, Etkileşimli Oyunu Kareleme (Ekrana Aktarma), Strateji Oyunları, Oyun Öyküleme, Kriter Değerlendirme, Oyun Teknolojisi, I/O (Girdi/Çıktı) Cihazları, Macera Oyunları Giriş/Çıkış Yapısı, İnsan-Makine İlişkisi, Simülasyon Oyunları, RPG Oyunları, Tasarım Arayüzü ve Grafik Kullanım, Oyun Mühendisliği, Oyunların Tasarlanması, Genetik Algoritmalar ve Uygulamalar, Oyun Yapısı, Tasarım Dokümantasyonu, Tasarım Değerlendirme ve Oyun Dengesi, Eğitim Oyunları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi -
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster