ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gömülü Sistemler BİL434 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Donanım Programlama Dillerini kullanır.
  2-Kapı seviyesi ve davranışsal modellemeyi kavrar.
  3-DPD ile lojik devre tasarımı yapar.
  4-Lojik tasarımların test ve doğrulamalarını yapar.
  5-FPGA ile tasarımları sentezler ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102816
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 2014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Lojik tasarım ile ilgili genel bilgiler: Kombinezonsal ve ardışıl devreler.
  2 VHDL ortamının tanıtımı.
  3 VHDL dil semantiğinin ve anahtar kelimelerinin tanıtımı-I
  4 VHDL dil semantiğinin ve anahtar kelimelerinin tanıtımı-II
  5 Kapı seviyesi tasarım modeli.
  6 Davranışsal tasarım modeli.
  7 VHDL ile örnek kombinezonsal devre tasarımları-I
  8 Ara Sınav
  9 VHDL ile örnek kombinezonsal devre tasarımları-II
  10 VHDL ile örnek kombinezonsal devre benzetimleri
  11 FPGA iile sentezleme
  12 VHDL ile örnek ardışıl devre tasarımları
  13 VHDL ile örnek ardışıl devre benzetimleri.
  14 FPGA ile sentezleme.
  15 Proje uygulaması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Volnei A. Pedroni, Circuit Design with VHDL. 2. Pong P. Chu,FPGA Prototyping By VHDL Examples, 2008. 3. Raj Kamal,Embedded Systems: Architecture, Programming and Desing, McGraw Hill, 2nd edition , ISBN: 0070667640, 2008. 4. Tammy Noergaard, Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers, Elseiver, ISBN: 0-7506-7792-9, 2005. 5. Wakerlly J. F. Dijital Design, Prentice Hall, 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilgisayar destekli lojik tasarım ve Donanım Programlama Dillerinden VHDL in öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Lojik tasarım ile ilgili genel bilgiler: Kombinezonsal ve ardışıl devreler, VHDL ortamının tanıtımı, VHDL dil semantiğinin ve anahtar kelimelerinin tanıtımı, Kapı seviyesi tasarım modeli, Davranışsal tasarım modeli, VHDL ile örnek kombinezonsal devre tasarımları, VHDL ile örnek kombinezonsal devre benzetimleri, FPGA ile sentezleme, VHDL ile örnek ardışıl devre tasarımları, VHDL ile örnek ardışıl devre benzetimleri, FPGA ile sentezleme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 3
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 3
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 5
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 5
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster