ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Görüntü İşleme BİL438 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sayısal görüntü işlemenin matematiksel dayanaklarını tanımlar.
  2-Görüntü analizi sistemlerini oluşturan bileşenleri analiz eder.
  3- Ödevler ve projelerle görüntü işleme problemlerine çözüm geliştirir ve uygular.
  4- Dönem ödevi kapsamında bir konuda derin bilgiyi yorumlar .
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje1011010
  Laboratuar 1014114
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin ve Görüntü işlemenin tanıtımı
  2 Görüntü işleme temelleri
  3 Görüntü iyileştirme- uzamsal ortam
  4 Görüntü iyileştirme-sıklık uzayında
  5 Görüntü onarımı
  6 Kayıpsız Görüntü Sıkıştırma
  7 Kayıplı Görüntü Sıkıştırma
  8 Ara Sınav
  9 İkili Görüntü işleme
  10 Morfolojik İşlemler, Renkli Görüntü işleme
  11 Görüntü Bölütleme-ayrıt saptama
  12 Görüntü bölütleme-eşikleme, bölge temelli bölütleme, su havzaları
  13 Görüntü gösterimi ve belirteçler
  14 Nesne Tanıma
  15 Dönem projesi sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Gonzalez, R. C., and Woods, R. E., 2008.Digital Image Processing, Prentice Hall, (3rd Edition). 2. Jain, K.,1989. Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall. 3. Gonzalez, R. C., and Woods, R. E., Eddins, S., 2004. Digital Image Processing using MATLAB. Pearson, Prentice Hall. 4. Sonka, M., Hlavac, V., Boyle, R.,2007. Image Processing: Analysis and Machine Vision, Chapman & Hall Computing, 3rd edition.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Görüntü işleme ve analizi konularında temel kavramları öğretmektir.
  Dersin İçeriği Görüntü işleme temelleri, Görüntü iyileştirme- uzamsal ortam, Görüntü iyileştirme-sıklık uzayında, Görüntü onarımı, Kayıpsız Görüntü Sıkıştırma, Kayıplı Görüntü Sıkıştırma, İkili Görüntü işleme, Morfolojik İşlemler, Renkli Görüntü işleme, Görüntü Bölütleme-ayrıt saptama, Görüntü bölütleme-eşikleme, bölge temelli bölütleme, su havzaları, Görüntü gösterimi ve belirteçler, Nesne Tanıma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 4
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 4
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 4
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster