ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bulut Çözüme Giriş BİL462 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bulut hesaplama mimarilerini yorumlar.
  2-Bulut hesaplama bileşenleri ve araçlarını tanımlar.
  3-SaaS, PaaS ve IaaS teknolojilerini tanımlar.
  4-Bulut hesaplama teknolojileri örneklerini analiz eder.
  5-Küçük, orta ve büyük işletmeler için Bulut Hesaplama stratejilerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje3011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Cloud Computing mimarileri, bileşenleri ve araçları.
  2 Hizmet mimarisi olarak yazılım, bileşenleri ve avantajları.
  3 (SaaS) örnek olay incelemesi. SaaS Teknolojileri.
  4 Bir Hizmet Mimarisi Olarak Platform, Bileşenler ve Avantajlar.
  5 Hizmet Vaka Çalışması Olarak Platform.
  6 PaaS Teknolojileri. Bir Hizmet mimarisi olarak altyapı, bileşenleri ve avantajları.
  7 Hizmet Vaka Çalışması Olarak Altyapı.
  8 Ara Sınav
  9 IaaS Teknolojileri-I
  10 IaaS Teknolojileri-II
  11 Küçük, orta ve büyük işletmeler için IT Cloud Computing stratejilerinin geliştirilmesi.
  12 Yüksek Performanslı Hesaplama Teknolojileri. Verimlilik bilişim teknolojileri.
  13 Küme hesaplama teknolojileri. Reduce Framework vaka incelemesini Hadoop ile Harita. Hadoop kullanım durumları.
  14 Cloud Computing için Açık Kaynaklı Yazılım teknolojileri. İşyükü karakterizasyon teknikleri.
  15 Performans optimizasyonu. Cloud Computing araştırma konuları.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Velte T., Velte A.,Elsenpeter R., Cloud Computing, A Practical Approach,McGraw-Hill, 2010. 2.Hudzia B., Cloud Computing: Principles and Paradigms, Wiley, 2011. 3. Connolly T., Business Database Systems, Addison Wesley, 2008.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bulut bilişimin temel kavramlarını ve prensiplerini anlamaktır.
  Dersin İçeriği Cloud Computing mimarileri, bileşenleri ve araçları, Hizmet mimarisi olarak yazılım, bileşenleri ve avantajları, (SaaS) örnek olay incelemesi, SaaS Teknolojileri, Bir Hizmet Mimarisi Olarak Platform, Bileşenler ve Avantajlar, Hizmet Vaka Çalışması Olarak Platform, PaaS Teknolojileri. Bir Hizmet mimarisi olarak altyapı, bileşenleri ve avantajları, Hizmet Vaka Çalışması Olarak Altyapı, IaaS Teknolojileri, Küçük, orta ve büyük işletmeler için IT Cloud Computing stratejilerinin geliştirilmesi, Yüksek Performanslı Hesaplama Teknolojileri. Verimlilik bilişim teknolojileri, Küme hesaplama teknolojileri. Reduce Framework vaka incelemesini Hadoop ile Harita. Hadoop kullanım durumları, Cloud Computing için Açık Kaynaklı Yazılım teknolojileri. İşyükü karakterizasyon teknikleri, Performans optimizasyonu. Cloud Computing araştırma konuları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 3
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster