ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sayısal Analiz Yöntemleri BİL471 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Programlama tekniklerini kavrar.
  2-Taylor serisi hesaplama, hata analizi yapar.
  3-Algoritma geliştirir ve karşılaştırır.
  4-Nümerik türev ve ekstrapolasyon hesabı yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2021632
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4513232
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   192
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,4 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Matematiksel Önbilgiler
  2 Taylor serisi, hata analizi
  3 Fark denklemleri
  4 Bilgisayar aritmetiği
  5 Denklemlerin köklerini bulma
  6 Newton ve Kiriş yöntemi
  7 Sabit nokta
  8 Ara Sınav
  9 Polinom interpolasyonu-I
  10 Polinom interpolasyonu-II
  11 Bölünmüş farklar
  12 Hermite interpolasyonu
  13 Nümerik Türev ve dışkestirim
  14 Nümerik integral
  15 Gauss tümlemesi, Romberg algoritması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Cheney,W.,-Kincaid,D., Numerical Analysis Mathematics of Scientific Computing, AMS,2009. 2. Mathews. J.H., Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering, 2nd Ed, 1992. 3. Yakowitz,S., An Introduction to Numerical Computations, Macmillan, 1989.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Numerik problemleri çözmede modern bilgisayarların kapasiteleri hakkında bilgilendirme ve hata analizinin öneminin öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Matematiksel Önbilgiler, Taylor serisi, hata analizi, Fark denklemleri, Bilgisayar aritmetiği, Denklemlerin köklerini bulma, Newton ve Kiriş yöntemi, Sabit nokta, Polinom interpolasyonu, Bölünmüş farklar, Hermite interpolasyonu, Nümerik Türev ve dışkestirim, Nümerik integral, Gauss tümlemesi, Romberg algoritması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 3
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 3
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği -
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster