ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayarlı Görme BİL473 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farklı imge oluşturma yöntemlerini ve farklı imge gösterimlerini açıklar.
  2-İmge dönüşüm, zenginleştirme ve analiz algoritmalarını açıklar ve uygular.
  3-Matlab/Octave programlama araçlarını kullanarak imge dönüşüm ve analiz işlemlerini gerçekleştirir.
  4-Bilgisayarla görü problemlerini analiz eder ve çözümler geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje3011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgisayarla görü, imge oluşum yöntemleri
  2 İmge temsili ve Matlab/Octave ile tanışma
  3 İkili imgeler, bağlı komponent etiketleme, biçembilimsel işlemler
  4 Bölge özellikleri, gri düzey imgeler, renkli imge gösterimleri
  5 Geometrik ve yoğunluk dönüşümleri. Histogram ve histogram eşitleme.
  6 Uzamsal süzgeçleme, doğrusal ve doğrusal olmayan süzgeçleme
  7 Kenar tespiti
  8 Ara Sınav
  9 Doğru tespiti, Hough dönüşümü
  10 İmge izdüşümü, şablon eşleme, benzerlik, normalize çapraz benzeşim
  11 Fourier baz vektörleri, dönüşümü ve sıklık uzayında süzgeçleme
  12 İmge piramitleri, lokal ilgi noktaları, öznitelikler ve eşleme.
  13 Görsel tanıma, nesne tespiti
  14 Örüntü tanıma, sınıflandırma
  15 Tekrar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. LOW A., Introductory Computer Vision and Image Processing, McGrow-Hill, 1991, ENGLAND. 2. Computer vision, Linda Shapiro, George Stockman, Prentince Hall. 3.UMBAUGH S. E., Computer Vision and Image Processing, Prentice-Hall, 1998, USA.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Görüntü işleme metotlarını öğrenerek sanayide kullanılmak üzere bilgisayarlı görme uygulaması geliştirmeyi amaçlar.
  Dersin İçeriği Bilgisayarla görü, imge oluşum yöntemleri, İmge temsili ve Matlab/Octave ile tanışma, İkili imgeler, bağlı komponent etiketleme, biçembilimsel işlemler, Bölge özellikleri, gri düzey imgeler, renkli imge gösterimleri, Geometrik ve yoğunluk dönüşümleri. Histogram ve histogram eşitleme, Uzamsal süzgeçleme, doğrusal ve doğrusal olmayan süzgeçleme, Kenar tespiti, Doğru tespiti, Hough dönüşümü, İmge izdüşümü, şablon eşleme, benzerlik, normalize çapraz benzeşim, Fourier baz vektörleri, dönüşümü ve sıklık uzayında süzgeçleme, İmge piramitleri, lokal ilgi noktaları, öznitelikler ve eşleme, Görsel tanıma, nesne tespiti, Örüntü tanıma, sınıflandırma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 4
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 3
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 4
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 3
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 4
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi -
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster