ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yapay Zeka BİL481 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Karışık problemlerin çözümü için iyi tanımlanmış problem formülasyonlarını oluşturur ve uygular.
  2-Akıllı ajanlar tasarlar.
  3-Yapay Zeka araçları kullanarak iyi tanımlanmış problemleri çözer.
  4-Problem çözen ajanları tasarlar.
  5-Ajanlar için çıkarım yapma mekanizması ve planlama yetileri geliştirir.
  6-Makine öğrenmesi ve Derin Öğrenme konularını kavrar ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje3011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yapay Zekaya Giriş
  2 Akıllı Ajanlar
  3 İyi-Tanımlanmış Yapay Zeka Problemleri
  4 Problem Çözme ve Arama-I
  5 Problem Çözme ve Arama-II
  6 Kısıt Tatmini Problemleri-I
  7 Kısıt Tatmini Problemleri-II
  8 Ara Sınav
  9 Problem Çözme Özeti
  10 Oyun oynama
  11 Önerimsel Mantık
  12 Önerimsel Mantıkta Çıkarım Yapma
  13 Ajanlarda Planlama ve Öğrenme
  14 Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme-I
  15 Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme-II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), Stuart Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, 2010. 2.J. O DONNELL, Discrete Mathematics Using a Computer, Springer, 2006, ISBN 978-1-84628-2. 3. Vasif V. Nabiyev, 2010, Yapay Zeka, Seçkin Yayıncılık, 3. Basım, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yapay Zeka konseptlerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Akıllı Ajanlar, İyi-Tanımlanmış Yapay Zeka Problemleri, Problem Çözme ve Arama, Kısıt Tatmini Problemleri, Problem Çözme Özeti, Oyun oynama, Önerimsel Mantık, Önerimsel Mantıkta Çıkarım Yapma, Ajanlarda Planlama ve Öğrenme, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 5
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 4
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 4
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster