ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Optimizasyon BİL486 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Optimizasyon çalışmaları için gerekli lineer cebir ve çok değişkenli cebir bilgisini geliştirir.
  2-Kısıtsız optimizasyon için gerekli ve yeterli şartları kullanır.
  3-Kısıtlı optimizasyon için gerekli ve yeterli şartları kullanır.
  4-Kısıtsız optimizasyon problerinin çözümleri için iteratif yöntemleri analiz eder ve uygular.
  5-Lineer programlama tekniklerinin temellerini tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje3011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Lineer cebir ve çok değişkenli cebir tekrarı-I
  3 Lineer cebir ve çok değişkenli cebir tekrarı-II
  4 Kısıtsız Optimizasyon için gerekli ve yeterli şartlar
  5 Rekürsif arama yöntemleri
  6 Gradyen yöntemler
  7 Newton yöntemi
  8 Ara Sınav
  9 Eşitlik kısıtlı problemler, Lagrange Teoremi
  10 Eşitsizlik kısıtları ve Karush-Kuhn-Tucker teoremi
  11 Eşitsizlik kısıtları ve uygulamalar
  12 En küçük kareler analizi
  13 Lineer programlama
  14 Simplex algoritması, dualite
  15 Dışbükey optimizasyon
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Edwin K.P. Chong, Stanislaw H. Zak,Introduction to Optimization, III. Ed., Wiley, 2008. 2.Pablo Pedregal, Introduction to Optimization, Springer, 2004. 3. Fletcher R., Practical Methods of Optimization, 2/E, ISBN: 0471278289, J. Wiley, 2001.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Temel optimizasyon kavramlarını göstermektir.
  Dersin İçeriği Lineer cebir ve çok değişkenli cebir tekrarı-I, Lineer cebir ve çok değişkenli cebir tekrarı-II, Kısıtsız Optimizasyon için gerekli ve yeterli şartlar, Rekürsif arama yöntemleri, Gradyen yöntemler, Newton yöntemi, Eşitlik kısıtlı problemler, Lagrange Teoremi, Eşitsizlik kısıtları ve Karush-Kuhn-Tucker teoremi, Eşitsizlik kısıtları ve uygulamalar, En küçük kareler analizi, Lineer programlama, Simplex algoritması, dualite, Dışbükey optimizasyon
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 3
  2 Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi 3
  3 Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi 4
  4 Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi 4
  5 Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 3
  6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme -
  7 Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği 3
  8 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi -
  9 Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi 3
  10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme -
  11 Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster