ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Statik MAK102 BAHAR 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir yapının serbest cisim diyagramını çizer.
  2-Bir yapıdaki kuvvet ve momentleri hesaplayabilmek için denge denklemlerini uygular.
  3-Statikçe belirli ve belirsiz sistemleri analiz eder.
  4-Cisimlerin ağırlık merkezini bulur.
  5-Alanların ve kütlelerin atalet momentlerini hesaplar.
  6-Kafes sistemleri, çerçeveleri, kablo ve kirişleri analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mekaniğin tanımı, Newton kanunları, temel kavramlar, kuvvet ve bileşke vektörler K1-Mühendisler için Mekanik:Statik
  2 Düzlem kuvvetler sistemi K1-Mühendisler için Mekanik:Statik
  3 Uzay kuvvetler sistemi K1-Mühendisler için Mekanik:Statik
  4 Rijit cisimler K1-Mühendisler için Mekanik:Statik
  5 Eşdeğer kuvvet sistemleri K1-Mühendisler için Mekanik:Statik
  6 Düzlem kuvvetler sisteminin dengesi K1-Mühendisler için Mekanik:Statik
  7 Uzay kuvvetler sisteminin dengesi K1-Mühendisler için Mekanik:Statik
  8 Ara Sınav
  9 Yayılı kuvvetler-Ağırlık merkezleri K1-Mühendisler için Mekanik:Statik
  10 Yayılı kuvvetler-Atalet momentleri K2-Mühendislik Mekaniği Statik
  11 Atalet momentleri ve çarpım atalet momentleri için Mohr dairesi K2-Mühendislik Mekaniği Statik
  12 Kafes sistemler K2-Mühendislik Mekaniği Statik
  13 Çerçeveler ve makineler K2-Mühendislik Mekaniği Statik
  14 Kiriş ve kablolardaki kuvvetler K2-Mühendislik Mekaniği Statik
  15 Sürtünme K2-Mühendislik Mekaniği Statik
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sakine KIRATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Beer, F.P. ve Johnston, E.R. 2007. Mühendisler için Mekanik:Statik, Birsen Yayınevi, 382 s., İstanbul. K2-Meriam, J.L. ve Kraige, L.G. 2013. Mühendislik Mekaniği Statik, Nobel Akademik Yayıncılık, 544 s., Ankara. K3-Hibbeler, R.C. ve Fan, S.C. 2016. Mühendislik Mekaniği Statik, Literatür Yayıncılık, 592 s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Maddesel nokta ve katı cisimler statiğinin temel prensiplerini öğretmek, ağırlık merkezleri ve atalet momentleri hakkında bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği Newton kanunları, düzlem ve uzay kuvvetler sistemi, rijit cisimler, denge, ağırlık merkezleri, atalet momentleri, kafes sistemler, çerçeveler ve makineler, sürtünme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 3
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 3
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 4
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster