ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dinamik MAK201 GÜZ 4+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Maddesel noktanın doğrusal ve eğrisel harekette kinematik analizini yapar
  2-Maddesel noktanın kinetiğinin temel prensiplerini ve dinamik dengeyi, maddesel nokta problemlerinde uygular
  3-Maddesel nokta problemlerinde iş ve enerji prensibi ile enerjinin korunumu prensibini uygular
  4-Maddesel nokta problemlerinde impuls ve momentum prensibini uygular
  5-Rijit Cisimlerin Kinematiğini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler3031030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Maddesel Noktaların Kinematiği K1-S:3-8
  2 Düzgün Doğrusal Hareket K1-S:15-17
  3 Çok Sayıda Maddesel Noktanın Hareketi K1-S:17-25
  4 Maddesel noktaların eğrisel hareketi K1-S:31-37
  5 Teğetsel ve normal bileşenler, kutupsal koordinatlarda bileşenler K1-S:46-49
  6 Maddesel noktaların kinetiği-I, Newton` un İkinci Hareket Kanunu. K1-S:58-62
  7 Maddesel noktaların kinetiği-II, D` Alembert İlkesi K1-S:64-74
  8 Ara Sınav
  9 Maddesel noktaların kinetiği-III, İş ve Kinetik Enerji K1-S:94-100
  10 Maddesel noktaların kinetiği-IV, Potansiyel Enerji ve Enerji Korunumu K1-S:101-121
  11 Maddesel noktaların kinetiği-V, Impuls ve Momentum İlkesi K1-S:128-145
  12 Maddesel noktaların kinetiği-VI, Açısal Momentum ve Korunumu K1-S:154-159
  13 Rijit Cisimlerin Kinematiği K1-S:182-205
  14 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Hareketi-I, Kuvvet ve İvme K1-S:240-259
  15 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Hareketi-II, Enerji ve Momentum K1-S:279-308
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ali YİĞİT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1:Prof. Ferdinand P. B, ve Prof. E.Russell J.,JR. (2005). Mühendisler için Mekanik Cilt-II Dinamik. Çevirenler: Prof. S. Sacit T. ve Doç. Tekin Ö. Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap YK1: Prof. Ferdinand P. B, ve Prof. E.Russell J.,JR. (2016).Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics (Eleventh Edition). Published by McGraw-Hill Education, New York.
  Dersin Amacı Maddesel nokta ve rijit cisim dinamiğinin temel prensiplerinin öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Maddesel nokta, katı cisim, doğrusal ve eğrisel hareket, impuls ve momentum, genel düzlemsel hareket, mutlak ve bağıl hız, mutlak ve bağıl ivme, ani dönme merkezi, Coriolis ivmesi, D`Alembert ilkesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 3
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 3
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 4
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster