ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Matematiği MAK211 GÜZ 4+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Diferansiyel denklemleri sınıflandırmayı sınıflandırır
  2-Farklı mertebeden diferansiyel denklem ve denklem sistemlerini çözer
  3-Laplace dönüşümünü, diferansiyel denklem ve denklem sistemlerinin başlangıç değer problemlerine uygular
  4-Katlı integralleri çözer
  5-Diferansiyel denklemleri sayısal çözüm metotları kullanarak çözer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   136
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,53 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mühendislik matematiğine giriş
  2 Birinci dereceden diferansiyel denklemler
  3 Birinci dereceden denklemlerin uygulamaları
  4 İkinci dereceden lineer diferansiyel denklemler I
  5 İkinci dereceden lineer diferansiyel denklemler II
  6 Yüksek dereceden lineer diferansiyel denklemler
  7 Değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemler
  8 Ara Sınav
  9 Diferansiyel denklem sistemleri: Skaler yaklaşım I
  10 Diferansiyel denklem sistemleri: Skaler yaklaşım II
  11 Diferansiyel denklem sistemleri: Matris yaklaşım I
  12 Diferansiyel denklem sistemleri: Matris yaklaşım II
  13 Laplace dönüşümleri
  14 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm metotları I
  15 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm metotları II
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Adams, A.1999. Calculus, Addison-Wesley, 1050 s., Newyork. 2- Leithold, L. 1998. Calculus with analytic geometry, Harper and Row publishers, 456s., Newyork.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerinin ve temel teorisinin kavratılması
  Dersin İçeriği Birinci dereceden diferansiyel denklemler ve uygulamaları, İkinci dereceden lineer diferansiyel denklemler, Yüksek dereceden lineer diferansiyel denklemler, Değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemler, Diferansiyel denklem sistemleri: Skaler ve Matris yaklaşım, Laplace dönüşümleri, Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm metotları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 5
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 2
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 3
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 2
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster