ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Termodinamik II MAK206 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Termodinamiğin 2. yasa verimini hesaplayıp yorumlayabilir.
  2-Soğutma ve güç sistemlerini detaylı olarak bilir.
  3-Teorik ve gerçek çevrimlerde termodinamik analiz yapabilir.
  4-Güç çevrimlerine ekserji modelini uygulayabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Clausius eşitsizliği, entropi, entropinin artışı ilkesi K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K2-Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri K3-Fasikül Ders Notları
  2 Entropi değişiminin nedenleri, entropi nedir? K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K2-Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri K3-Fasikül Ders Notları
  3 Entropi ile ilgili özellik diyagramları, T- ds bağıntıları K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K2-Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri K3-Fasikül Ders Notları
  4 Saf maddenin entropi değişimi, sıvı katıların entropi değişimleri K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K2-Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri K3-Fasikül Ders Notları
  5 Mükemmel gazların entropi değişimleri, tersinir sürekli akış işi K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K2-Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri K3-Fasikül Ders Notları
  6 Kompresör işinin en aza indirilmesi, bazı sürekli akışlı makinelerin adyabatik verimleri K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K2-Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri K3-Fasikül Ders Notları
  7 Kullanılabilirlik , tersinir iş ve tersinmezlik, ikinci yasa verimi K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K2-Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri K3-Fasikül Ders Notları
  8 Ara Sınav
  9 Kapalı sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi, sürekli akışlı açık sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K3-Fasikül Ders Notları
  10 Zamanla değişen açık sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K3-Fasikül Ders Notları
  11 Güç çevrimlerinin çözümlemesi ile ilgili temel kavramlar, carnot çevrimi ve mühendislikteki önemi K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K3-Fasikül Ders Notları
  12 Otto çevrimi, diesel çevrimi, Stirling ve Ericsson çevrimleri, Brayton çevrimi K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K3-Fasikül Ders Notları
  13 Soğutma çevrimleri (buhar sıkıştırmalı, gazlı, absorpsiyonlu ve termoelektrik), ısı pompaları. K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K3-Fasikül Ders Notları
  14 Rejeneratörlü Brayton çevrimi, ara soğutmalı, ara ısıtmalı rejeneratörlü Brayton çevrimi K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K3-Fasikül Ders Notları
  15 Buharlı güç çevrimleri (Rankine), Kojenerasyon, birleşik gaz-buhar güç çevrimleri. K1-Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik K3-Fasikül Ders Notları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BİBERCİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Çengel, Y. ve Boles, M. 2021. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Palme, 903s., Ankara. K2- Moran, D. 2015. Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri, Palme Yayıncılık, 523s.,İstanbul. K3- Fasikül Ders Notları (Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BİBERCİ)
  Yardımcı Kitap YK1-Yüncü, H.,2016. Termodinamik, ODTÜ Yayınları, 450 s., Ankara.
  Dersin Amacı Enerji kalitesi, entropi ve ekserji gibi ikinci kanunla ilgili kavramları öğretmek. 2. İkinci kanun analizini öğretmek. 3. Termodinamik kanunlarının güç ve soğutma çevrimlerine uygulanmasını öğretmek.
  Dersin İçeriği Clausius eşitsizliği ve Entropinin tanımı, entropinin artışı ilkesi, kapalı ve açık sistemler için entropi dengesi. Adyabatik verimler. Saf maddeler, sıvılar ve katılar ve ideal gazların entropi değişimi. Ekserji, ikinci yasa analizi. Gazlı güç çevrimleri (Otto, Diesel, Stirling, Ericsson, Brayton), buharlı güç çevrimleri (Rankine), Kojenerasyon, birleşik gaz-buhar güç çevrimleri. Soğutma çevrimleri (buhar sıkıştırmalı, gazlı, absorpsiyonlu ve termoelektrik), ısı pompaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 5
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 5
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 4
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 4
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 2
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster