ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İmal Usulleri II MAK208 BAHAR 3+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İmalat yöntemlerinin esasları ve kullanım alanlarını tanımlar
  2-İmalat yöntemlerinin birbirine göre üstünlüklerini ve sınırlılıklarını belirler
  3-Belirli bir makine parçası için tasarım aşamasında en uygun imalat yöntemine karar verir
  4-Geleneksel imal usullerine ait bilgileri kullanara temel hesaplamaları yapar
  5-Temel imalat yöntemleri bilgisini kullanarak tasarım yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Aşındırıcılarla işleme yöntemleri K1 - Taşlama ve diğer aşındırıcılarla işleme K2 - Aşındırıcılarla işleme yöntemleri
  2 Geleneksel olmayan imalat yöntemlerİ K1 - Geleneksel olmayan işleme ve ısıl kesme yöntemleri K2 - Geleneksel olmayan işleme yöntemleri K3 - İleri işleme yöntemleri
  3 Metallerin ısıl işlemi K1 - Metallerin ısıl işlemi K3 - Metal alaşımları: Yapıları ve ısıl işlemle dayanımlarının artırılması
  4 Yüzey işlemleri K1 - Yüzey işleme operasyonları K3 - Yüzey işlemleri, kaplamalar ve temizleme
  5 Kaynak işlemleri K1 - Birleştirme ve montaj işlemleri K2 - Birleştirme işlemleri
  6 Lehimleme ve yapıştırma işlemleri K1 - Birleştirme ve montaj işlemleri K2 - Birleştirme işlemleri
  7 Mekanik birleştirme işlemleri K1 - Birleştirme ve montaj işlemleri K3 - Birleştirme işlemeleri ve donanımları
  8 Ara Sınav
  9 Eklemeli imalat K1 - Hızlı prototipleme K3 - Hızlı prototipleme işlemleri
  10 Baskı devrelerin imalatı K1 - Baskı devrelerin işlenmesi K3 - Mikroelektronik aletlerin üretimi
  11 Mikro imalat ve nano imalat K1 - Mikro ve nano üretim teknolojileri K3 - Mikromekanik aletler ve sistemlerin üretimi ve nano üretim
  12 İmalat sistemlerinde otomasyon K1 - Üretim sistemleri için otomasyon teknolojileri K2 - Üretim sistemleri ve otomasyon
  13 Bütünleşik imalat sistemleri K1 - Bütünleşik üretim sistemleri K3 - Bilgisayarla bütünleşik üretim sistemleri
  14 İmalatın planlanması ve kontrol K1 - Üretim planlama ve kontrol K3 - Kalite güvencesi, test ve muayene
  15 Kalite kontrol ve muayene K1 - Kalite kontrol ve muayene K3 - Kalite güvencesi, test ve muayene
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Groover, Mikell P., Modern İmalatın Prensipleri, 4. Basımdan Çeviri, Nobel, 2016. K2-DeGarmo, E. Paul, Black, J.T., Kohser, Ronald A., Materals and Processes nManufacturng, 8th Edition, Prentce-Hall, ISBN 0-13-261371-9, 1997. K3-Kalpakjan, S., Schmid, S.R., Manufacturing Engineering and Technology, 7th Edition, Pearson,2013.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yaygın olarak kullanılan geleneksel imalat yöntemlerini ve geleneksel olmayan imalat yöntemlerini, bu yöntemlerin esaslarını, kullanılan makine/teçhizatı ve takımları öğretmektir. Verilen bir bileşen için uygun imalat yöntemini/yöntemlerini belirleme bilgisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Aşındırıcılarla işleme, geleneksel olmayan yöntemler, ısıl işlem, yüzey işlemleri, kaynak, lehimleme ve yapıştırma, mekanik birleştirme, eklemeli imalat, baskı devre imalatı, mikro ve nano imalat, otomasyon ve bütünleşik imalat sistemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 3
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. -
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 2
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 2
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 2
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster