ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Akışkanlar Mekaniği MAK301 GÜZ 5+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel akışkan fiziğini yorumlar
  2-Akışkan içeren mühendislik uygulamalarının hesap ve tasarımlarını gerçekleştirir
  3-Akış sistemlerinin kütle, momentum ve enerji dengesi yönünden analizini yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler154520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 154520
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Akışkan Tanımı, Akışkanlar Mekaniğinin Kapsamı Ve Mühendislikteki Yeri, Boyutlar ve Birimler, Akışkan Özellikleri
  2 Genel Kavramlar: Sürekli Ortam Tanımı, Viskozite, Akışkan Çeşitleri, Buhar Basıncı ve Kavitasyon
  3 Basınç ve Akışkan Statiği: Basınç Ve Basınç Gradyeni, Hidrostatik Basınç Dağılımı, Manometre Uygulamaları
  4 Basınç ve Akışkan Statiği: Düzlemsel Yüzeylere Etkiyen Hidrostatik Kuvvetler, Dalmış Cisimlere Etkiyen Hidrostatik Kuvvetler
  5 Basınç ve Akışkan Statiği: Yüzme Ve Kararlılık, Katı Cisim Hareketinde Basınç Dağılımı
  6 Akışkanlar Kinematiği: Sistem İçin Temel Korunum Denklemleri: Kütle, Momentum, Enerji Korunum Denklemleri, Reynolds Transport Teoremi, Akım Fonksiyonu Tanımlamaları
  7 Süreklilik ve Bernoulli Denklemi Uygulamaları - I
  8 Ara Sınav
  9 Süreklilik ve Bernoulli Denklemi Uygulamaları - II
  10 Momentum Teoremi: Akış Sistemlerinin Momentum Analizi
  11 Boyut Analizi ve Benzerlik: Temel İlkeler, Pi Teoremi, Boyutsuzlaştırma
  12 Sürtünmeli Boru Akışı: Reynolds Sayısı, Hız ve Basınç Dağılımı, Laminar ve Türbülanslı Akışta Sürtünme ve Yerel Kayıpların Hesaplanması
  13 Sürtünmeli Boru Akışı: Paralel-Seri Boru Sistemleri, Dairesel Kesitli Olmayan Borularda Akış. Debi ve Hız Ölçümü
  14 Dış Akış: Sınır Tabaka Denklemleri, Direnç ve Kaldırma Kuvvetleri
  15 Yaygın Geometrilerdeki Dış Akışlar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Çengel, Y. A. and Cimbala, J. M, (Çeviri Editörü: Engin, T.). 2007. Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, Güven Bilimsel, 750s., İstanbul. 2- White, F.M., (Çevirenler: Kırkköprü, K., ve Ayder, E.) .2007. Akışkanlar Mekaniği, Literatür Yayınları, 678s., İstanbul. 3- Munson, B. R., Young, D. F., and Okiishi, T. H. 1998. Fundamentals of Fluid Mechanics", Wiley, 580s., Newyork.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Akışkanlar mekaniğinin temel prensiplerini öğretmek. Mühendislik uygulamalarına yönelik akışkanların dahil olduğu analiz ve tasarımlarda kullanılan fiziksel ve matematiksel yöntemleri öğretmek ve uygulamak.
  Dersin İçeriği Akışkanlar mekaniğinin kapsamı ve mühendislikteki yeri, Viskozite, Akışkan çeşitleri, Basınç ve akışkan statiği, Akışkanlar kinematiği, Süreklilik ve Bernoulli denklemi uygulamaları, Momentum teoremi:, Boyut analizi ve benzerlik, Sürtünmeli boru akışı, Dış akış.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 5
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 5
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 3
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 4
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 2
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster