ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Hukuku MAK406 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukuki haklarını ve hak ihlali durumunda hukuki başvuru yollarını tanımlar
  2-Hukuka aykırı davranışların sonuçlarını yorumlar
  3-İş sözleşmelerinin türünü sınıflandırır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012222
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş hukuku ve iş hukukunun temel kavramları
  2 İş hukukunun uygulanması ve bireysel iş hukuku
  3 İş sözleşmesi
  4 İş sözleşmesinin kurulması
  5 İş sözleşmesinden doğan borçlar
  6 İşin düzenlenmesi
  7 Ücret güvencesi
  8 Ara Sınav
  9 İş sağlığı ve iş güvenliği
  10 İş sözleşmesinin sona ermesi
  11 Sona eren iş sözleşmesinin hukuki sonuçları
  12 Toplu iş hukuku
  13 Sendika hakkı ile ilgili temel kavramlar
  14 Sendikacılık
  15 Sendikaların faaliyetleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Demircioğlu, M., Centel, T., İş Hukuku, 19. Baskı, Beta Basım Yayım, 2016. 2. Süzek, S., İş Hukuku, 14. Basım, Beta Yayınları, 2012.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Çalışma yaşamına girildiğinde karşılaşılabilecek sorunları çözmek için gerekli olan temel bilgi ve kavramları ve çalışanların haklarının neler olduğunu öğretmek. Hak aramak için gerektiğinde yargı mercilerinde dava açabilmesi için gerekli prosedürler hakkında bilgi sahip olmayı sağlamaktır.
  Dersin İçeriği İş hukuku ve temel kavramlar, iş hukukunun uygulanması, iş sözleşmesi, işin düzenlenmesi, ücret güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmesinin sona ermesi, toplu iş hukuku, sendika hakkı, sendikacılık ve sendikaların faaliyetleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. -
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. -
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. -
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. -
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 2
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 4
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 4
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster