ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ORTAM DÜZENLEME ÇGL115 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Okul öncesi eğitim ortamlarının donanımının önemine ilişkin örnekler verir.
  2-Okul öncesi eğitim ortamlarının donanımı hakkında dünya ülkelerindeki gelişmeleri tartışır.
  3-Türk çocuklarına ve Türkiye`deki okullara uygun bir eğitim ortamının donanımını planlar.
  4-Okul öncesi çocuğunun gelişimini bütüncül olarak destekleyebilecek yaratıcı çözümler içeren ortamlar oluşturur.
  5-Etkili ve güvenli okul öncesi eğitim kurumu ortamlarının özelliklerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler2021530
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Okul Öncesi Eğitimin Önemi Okul Öncesi Eğitimin Amaçları Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri
  3 Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Donanımının Çocuk ve Öğretmen Açısından Önemi
  4 Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Donanım
  5 Okul öncesi eğitim ortamlarının donanımının dünya ülkeleriyle karşılaştırılması
  6 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Özellikleri Dış Mekan Özellikleri, İç Mekan Özellikleri
  7 Öğrenme Merkezleri
  8 Ara Sınav
  9 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sağlık ve Güvenlik
  10 Okul Öncesi eğitim Ortamı Olarak Müzeler Mobil Anaokulu Uygulamaları ve Örnekler
  11 Çankırı İlinde Yer Alan Anaokullarında Gözlem
  12 Gözlemlerin değerlendirilmesi
  13 Öğrenme Merkezi Oluşturma
  14 Öğrenme Merkezi Oluşturma
  15 Öğrenme Merkezi Oluşturma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Emire ULUĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Karadağ , A .Demiriz, S.Ulutaş, İ. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı ve Donanım. Ankara:Anı yayıncılık,2011. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, 2013.
  Yardımcı Kitap Uyanık Balat, G. okul öncesi eğitime giriş. Nobel Yayıncılık. 2015
  Dersin Amacı Okul öncesi eğitim ortamlarını etkili, donanımlı, güvenli ve yaratıcı çözümler içeren ortamlar olarak oluşturmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Okul Öncesi Eğitimin Önemi Okul Öncesi Eğitimin Amaçları Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri. Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Donanımının Çocuk ve Öğretmen Açısından Önemi. Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Donanım. Okul öncesi eğitim ortamlarının donanımının dünya ülkeleriyle karşılaştırılması. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Özellikleri Dış Mekan Özellikleri, İç Mekan Özellikleri. Öğrenme Merkezleri. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sağlık ve Güvenlik. Okul Öncesi eğitim Ortamı Olarak Müzeler Mobil Anaokulu Uygulamaları ve Örnekler. Çankırı İlinde Yer Alan Anaokullarında Gözlem. Gözlemlerin değerlendirilmesi. Öğrenme Merkezi Oluşturma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster