ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇGL111 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuk sağlığı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Çocuklarda sağlığı etkileyen faktörleri sıralar.
  3-Çocukluk döneminde görülen hastalıkları sınıflandırır.
  4-Çocuk hastalıklarının nedenlerini ve bulaşma yollarını açıklar.
  5-Çocuklarda sık görülen kazaları ve önleme yollarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Çocuk sağlığı ile ilgili temel kavramlar ve çocuklarda sağlığı etkileyen faktörler.
  3 Dünya`da ve Türkiye`de çocuk sağlığına ilişkin veriler.
  4 Çocukluk döneminde görülen hastalıklar.
  5 Çocuk hastalıklarının nedenlerini ve bulaşma yolları.
  6 Üst solunum yolu hastalıkları.
  7 Hepatit ve menenjit hastalıkları.
  8 Ara Sınav
  9 Parazitler neden olduğu hastalıklar.
  10 Beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklar.
  11 Engele neden olan hastalıklar bağlı hastalıklar.
  12 Bağışıklık sistemi, Çocukluk dönemi aşıları.
  13 Çocuklarda sık görülen kazalar ve önleme yolları.
  14 Acil durumlarla ilgili müdahale programları.
  15 Hasta çocukların evde bakımına ilişkin uygulamalar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Sümeyya TATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Okul Öncesi Öğretmen Adayları Ve Öğretmenler İçin Anne Çocuk Sağlığı Ve İlkyardım. Deniz, Ü. ve Önder, Ö. Nobel 2012 2. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, Savaşer S. ve Yıldız S.. İstanbul kitabevi. 3. Akyıldız, N. 1999. Sağlık bilgisi. Ya- pa Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Akyıldız, N. 1999. Anne ve çocuk sağlığı I ve II. Ya- pa Yayınları, İstanbul. Akyıldız, N. 1999. Sağlıklı yaşlanma. Ya- pa Yayınları, İstanbul.
  Dersin Amacı Çocuk sağlığının önemi ve sağlığı etkileyen faktörler, çocukluk döneminde görülen hastalıklar ve kazalar, çocukları hastalıklardan koruma yolları ve hasta çocuğun evde bakımı ile ilgili yeterlilik kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Çocuk sağlığı ile ilgili temel kavramlar ve çocuklarda sağlığı etkileyen faktörler Dünya`da ve Türkiye`de çocuk sağlığına ilişkin veriler Çocukluk döneminde görülen hastalıklar Çocuk hastalıklarının nedenlerini ve bulaşma yollar Üst solunum yolu hastalıkları Hepatit ve menenjit hastalıkları Parazitler neden olduğu hastalıklar Beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklar Engele neden olan hastalıklar bağlı hastalıklar Bağışıklık sistemi, Çocukluk dönemi aşıları Çocuklarda sık görülen kazaları ve önleme yolları Acil durumlarla ilgili müdahale programlar Hasta çocukların evde bakımına ilişkin uygulamalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 4
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 5
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster