ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SINIF YÖNETİMİ ÇGL112 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mesleğinin profesyonel gereklerini araştırır.
  2-Çocuk gelişiminde temel sınıf yönetimi modellerine ilişkin örnekler verir.
  3-Sınıf yönetimi ve disiplin kavramı arasındaki ilişkiyi karşılaştırır.
  4-Sınıf içinde etkili kurallar oluşturma ve uygulama teknikleri konusunda tartışır.
  5-Sınıf içi istenmedik davranışların giderilmesi için gerekli strateji ve teknikleri oluşturur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Sınıf Yönetiminde Temel Kavramlar-Yaklaşımlar
  3 Sınıf Yönetimi Yaklaşım ve Modelleri
  4 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler
  5 Disiplin ve Sınıf Kuralları(Kural ve Prosedürler)
  6 Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi(O.Ö.E Ortamının Fiziksel Özellikleri)
  7 Sınıf Organizasyonu(Eğitim Etkinliklerinin Planlanması ve Uygulanması)
  8 Ara Sınav
  9 İletişim(O.Ö.E ortamında Etkili İletişim)
  10 Motivasyon/Güdülenme
  11 Sınıf İçi Zaman Kullanımı(O.Ö.Sınıflarında Zaman Yönetimi)
  12 İstenmeyen Davranışların Yönetimi(Sınıfta İstenmeyen Davranışlar,Nedenleri ve Yönetimi)
  13 Öğrenme İçin Olumlu Ortam Oluşturma(O.Ö.E Aile Katılımı)
  14 Özel Grupların Yönetimi(Özel Gereksinimi Olan Çocuklar)
  15 Özel Durumlar ve Çözüm Önerileri
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Balat, G., U. ve Bilgin,H., 2013; Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Eğiten Kitap, Ankara, Kıran, H. (Ed.), 2005; Etkili Sınıf Yönetimi, Anı Yayıncılık, Ankara Kaya, Z. (Ed.), 2003; Sınıf Yönetimi, PegemA Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kendi sınıf yönetimi anlayışını oluşturması, uygun öğrenme ortamlarını hazırlayabilmesi, istenmeyen davranışlarla başa çıkma stratejileri oluşturması, mesleğine ilişkin olumlu tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Sınıf Yönetiminde Temel Kavramlar-Yaklaşımlar Sınıf Yönetimi Yaklaşım ve Modelleri Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler Disiplin ve Sınıf Kuralları(Kural ve Prosedürler) Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi(O.Ö.E Ortamının Fiziksel Özellikleri) Sınıf Organizasyonu(Eğitim Etkinliklerinin Planlanması ve Uygulanması) İletişim(O.Ö.E ortamında Etkili İletişim) Motivasyon/Güdülenme Sınıf İçi Zaman Kullanımı(O.Ö.Sınıflarında Zaman Yönetimi) İstenmeyen Davranışların Yönetimi(Sınıfta İstenmeyen Davranışlar,Nedenleri ve Yönetimi) Öğrenme İçin Olumlu Ortam Oluşturma(O.Ö.E Aile Katılımı) Özel Grupların Yönetimi(Özel Gereksinimi Olan Çocuklar) Özel Durumlar ve Çözüm Önerileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. 5
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster