ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ENFEKSİYON HASTALIKLARI EHB203 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bakteri, virüs, parazit kavramlarını tanımlar.
  2-Enfeksiyonu değerlendirir; enfeksiyon etkenlerinin hastalık ve bulaşma üzerindeki etkisini sıralar.
  3-Enfeksiyon hastalıklarının tedavisi, korunma yolları, bağışıklığı ve hastalığa özgü bakımı özetler.
  4-Hastane enfeksiyonlarını tanır ve tanımlar.
  5-Enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili kişisel korunma yöntemleri ve izolasyon yöntemlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   113
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,77 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Mikroorganizmaların sınıflandırılması, bakteri, virüs, mantar, parazit özellikleri K1, Bölüm I
  3 Enfeksiyon oluşumu, enfeksiyon zinciri, enfeksiyonun vücuda yayılması K1,K2 Bölüm I
  4 Enfeksiyon belirtileri K1,K2 Bölüm II
  5 Enfeksiyon hastalıklarının bildirimi ve izolasyon K1, K2 Bölüm III
  6 Bağışıklık ve aşılama K1, K2 Bölüm IV
  7 Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım I K1, K2 Bölüm V( Sayfa 51-65)
  8 Ara Sınav
  9 Solunumun yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım II K1, K2 Bölüm V( Sayfa 66-86)
  10 Sindirim sistemi yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım K1, K2 Bölüm VI
  11 Deri ve mukoza yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım K2 Bölüm VII
  12 Sosyal bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları ve bakım K2 Bölüm VIII
  13 Hastane Enfeksiyonları K3 Sayfa 49-76
  14 Hastane enfeksiyonları Korunma Yöntemleri K3 Sayfa 49-76
  15 Enfeksiyon hastalıklarında izolasyon yöntemleri K3 Sayfa 77-104
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Selma Arslantaş

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Kamile ÖNER, Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Kaynaklar K1. EHB 203 Enfeksiyon Hastalıkları Ders Notları K2. Avcı, İ.A.(2010). Enfeksiyon Hastalıkları (Genişletilmiş 2. Baskı). Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, Ankara. K3. Görak, G., Savaşer, S., & Yıldız, S. (2011). Bulaşıcı hastalıklar hemşireliği. İstanbul tıp kitabevi
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Enfeksiyon oluşumunu, belirtilerini ve çeşitlerini, hastane enfeksiyonları ve korunma yöntemlerini, sterilizasyon, dezenfeksiyon, kişisel korunma ve izolasyon yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Derse giriş,Mikroorganizmaların sınıflandırılması, bakteri, virüs, mantar, parazit özellikleri, Enfeksiyon oluşumu, enfeksiyon zinciri, enfeksiyonun vücuda yayılması, Enfeksiyon belirtileri, Enfeksiyon hastalıklarının bildirimi ve izolasyon, Bağışıklık ve aşılama, Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım, Sindirim sistemi bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım, Deri ve mukoza yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım, Sosyal bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları ve bakım, Hastane Enfeksiyonları, Hastane enfeksiyonları Korunma ve Kontrol Yöntemleri,Enfeksiyon hastalıklarında izolasyon yöntemleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. -
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 4
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. -
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. 4
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. 4
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster