ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Sayfa Görüntülenemiyor
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Ruh sağlığının tanımı ve tarihçesi K1
  3 Ruh sağlığını etkileyen faktörler K1
  4 Ruhsal bozukluğu olan bireylerde genel belirtiler K1
  5 İletişim ve terapötik iletişim K1
  6 Savunma düzenekleri K1, K2 (72-91 ss)
  7 Şizofreni ve diğer psikozlar K1, K2 (242-316 ss)
  8 Ara Sınav
  9 Duygudurum bozukluları (depresyon, bipolar) K1, K2 (337-420 ss)
  10 Anksiyete ve Panik bozukluklar K1, K2 (448-462 ss)
  11 Fobiler ve Obsesif kompulsif bozukluklar K1, K2 (462- 495ss)
  12 Kişilik bozuklukları K1, K3 (555-581 ss)
  13 Organik ruhsal bozukluklar (deliryum, demans vb.) K1, K3 (642-682 ss)
  14 Madde kullanım bozuklukları K1, K3 (687-731 ss)
  15 Çocukluk ve ergenlik döneminde sık görülen bozukluklar K1, K3 (744-804 ss)
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Kamile Öner

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Kamile ÖNER, Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Kaynaklar K1. Psikiyatri 207 Ders Notları K2. Öztürk, M.Ö., Uluşahin, A. (2011). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları -I. Ankara: Tuna K3. Öztürk, M.Ö., Uluşahin, A. (2011). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları -II. Ankara: Tuna
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Psikiyatri/Ruh sağlığının tanımı, amacı, ruhsal bozuklukları tanımak, bakım vermek ve öğrencilere yeterlilik kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Ruh sağlığının tanımı ve tarihçesi Ruh sağlığını etkileyen faktörler Ruhsal bozukluğu olan bireylerde genel belirtiler İletişim ve terapötik iletişim Savunma düzenekleri Şizofreni ve diğer psikozlar Duygudurum bozukluları (depresyon, bipolar) Anksiyete ve Panik bozukluklar Fobiler ve Obsesif kompulsif bozukluklar Kişilik bozuklukları Organik ruhsal bozukluklar (deliryum, demans vb.) Madde kullanım bozuklukları Çocukluk ve ergenlik döneminde sık görülen bozukluklar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. 5
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. 4
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. 5
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 5
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. 5
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. -
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster