ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  NÖROLOJİK HASTALIKLAR EHB221 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sinir sistemi anatomisini tanır.
  2-Nörolojik muayeneyi yapar.
  3-Sinir sitemi hastalıklarını ve belirtilerini tanımlar.
  4-Sinir sitemi hastalıklarında hastaya yaklaşımı planlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   76
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,53 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Sinir sisteminin anatomisi ve hareketin düzenlenmesi
  3 Nörolojik muayene ve otonom sinir sistemi
  4 Serebrovasküler hastalıklar
  5 Demans oluşturan durumlar
  6 Alzheimer
  7 Demanslı ve Alzheimerli hastaya yaklaşım
  8 Ara Sınav
  9 Parkinson hastalığı
  10 Epilepsi
  11 Vitamin B 12 Eksikliği
  12 Periferik nöropatiler
  13 Baş Ağrıları (migren?)
  14 Multipl Skleroz, kas hastalıkları
  15 Stupor ve Koma
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Kamile ÖNER, Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Kaynaklar 1. Kutsal, Yeşim Gökçe,Temel Geriatri, 1. Baskı, Öncü Basımevi, Ankara, 2007 2. Akdemir Nuran, Tülin Bedük, Birol Leman, İç Hastalıkları Hemşireliği, 6. Baskı, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Karadakovan Ayfer, Aslan Fatma, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, İzmir, 2000.
  Dersin Amacı Nörolojik hastalıklar konusunda gerekli bilgi ve bu hastalıklarda bakım becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Sinir sisteminin anatomisi ve hareketin düzenlenmesi, Nörolojik muayene ve otonom sinir sistemi, Serebrovasküler hastalıklar, Demans oluşturan durumlar, Alzheimer, Demanslı ve Alzheimerli hastaya yaklaşım, Parkinson hastalığı, Epilepsi, Vitamin B 12 Eksikliği, Periferik nöropatiler Baş Ağrıları (migren?), Multipl Skleroz, kas hastalıkları, Stupor ve Koma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. -
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. -
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. 4
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. -
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. 5
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. 4
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster