ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İLK YARDIM EHB205 BAHAR 2+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İlk yardımın temel ilkelerini tanımlar.
  2-Olay yeri hasta değerlendirme kurallarını tanımlar
  3-Temel yaşam desteğini uygular.
  4-Hasta yaralı taşıma tekniklerini tanımlar ve uygular.
  5-İlk yardım tekniklerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 İlk yardım temel uygulamaları
  3 İnsan vücudu ve hasta yaralı değerlendirilmesi, olay yerinin değerlendirilmesi
  4 Temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıkları, boğulmalar da ilk yardım
  5 Hasta yaralı taşıma teknikleri
  6 Bilinci kapalı olan hasta yaralı da ilk yardım
  7 Kanamalar ve şok da ilk yardım
  8 Ara Sınav
  9 Kırık çıkık, burkulmalarda ilk yardım
  10 Diğer acil durumlar da ilk yardım
  11 Yaralanmalarda ilk yardım, Kafatası ve omurga yaralanmaları
  12 Göz kulak yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  13 Isı dengesi bozukluklarında ilk yardım
  14 Zehirlenmelerde ilk yardım
  15 Hayvan ısırmaları ve böcek sokmalarında ilk yardım
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Kamile ÖNER, Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Kaynaklar 1. Dramalı, A, Kaymakçı, Ş, Özbayır, T., ve diğerleri, Temel İlk Yardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2003 2. Sözen C, İlk yardım ve Acil Bakım, Göktuğ Basım Yayın, İstanbul, 2006 3. Sağlık Bakanlığı, Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim kitabı
  Yardımcı Kitap 1. Nabız ilk yardım merkezi/Temel İlk Yardım Uygulamaları Kitabı ve notları
  Dersin Amacı Doğal afetlerde, yaralanmalarda ve kazalarda bireyin/toplumun sağlığını korumak, hayat kaybını önlemek ve bireylerin en az zarar görmesini sağlamak için gereken ilk yardım bilgilerine sahip olup bu bilgileri uygulayabilmeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği İlk yardım temel uygulamaları, İnsan vücudu ve hasta yaralı değerlendirilmesi, olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıkları, boğulmalar da ilk yardım, Hasta yaralı taşıma teknikleri, Bilinci kapalı olan hasta yaralı da ilk yardım, Kanamalar ve şok da ilk yardım, Kırık çıkık, burkulmalarda ilk yardım, Diğer acil durumlar da ilk yardım, Yaralanmalarda ilk yardım, Kafatası ve omurga yaralanmaları, Göz kulak, yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, Isı dengesi bozukluklarında ilk yardım, Zehirlenmelerde ilk yardım, Hayvan ısırmaları ve böcek sokmalarında ilk yardım
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. 5
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 4
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. -
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. 5
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster