ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SOSYAL VE FİZİKSEL REHABİLİTASYON EHB229 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal sorunları iyileştirmeye yönelik değerlendirir.
  2-Fiziksel bozukluklarda iyileştirme hizmetlerini uygular.
  3-Düzenli fiziksel aktivitenin etkisini tanır.
  4-Günlük yaşam becerileri kazandırmayı planlar.
  5-Düzenli fiziksel aktivitenin risklerini tanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 7011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   108
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,6 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Sosyal Refah Kavramı ve Tarihçesi
  3 Hastalarda Sosyal rehabilitasyon
  4 Hastaların Sosyal Yaşamını Sürdürmede Özgüvenini Korumasını Sağlama
  5 Hastalar, Engelliler ve Yaşlılar, Toplumsal Dışlanma
  6 Hasta İlişki Ağı ve Hasta-hastane İlişkisi
  7 Hastaya Günlük Yaşam Becerileri Kazandırma, Ev İdaresi, Özel Ev Egzersiz Programları
  8 Ara Sınav
  9 Hobi ve Boş Zamanlarını Değerlendirme Aktiviteleri
  10 Rehabilitasyon Tanımı, Anlamı ve Kapsamı
  11 Hastalıklara ve Yaşlılığa Bağlı İskelet Sistemi Değişiklikleri, Egzersizin Sistemler Üzerine Etkileri, Hastalarda ve Yaşlıda Düzenli Fiziksel Aktivitenin Etkileri
  12 Hastalarda ve Yaşlılarda Fiziksel Aktiviteye Katılmanın Getireceği Riskler
  13 Hastalarda ve Yaşlılarda Uygulanacak Egzersiz Programlarını Düzenleme İlkeleri ve Teknikleri
  14 Terapötik Egzersizler, Su Terapisi ve Havuz Jimnastiği
  15 Omurilik Yaralanmasında Bakım ve Rehabilitasyon, İskelet Sistemi Hastalıklarında Rehabilitasyon
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Pınar HARMANCI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ, Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Kaynaklar 1. Vural F. (Editör), İnsan Anatomisi, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, Ağustos 2012. 2. R.L. Drake, A.W. Vog, A.W.M. Mitcheli, (çeviri: S. İlgi, M. Yıldırım). Gray?s Anatomi. Güneş Tıp Kitabevi, 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu derste öğrenciye; sosyal ve fiziksel durumlara yönelik rehabilite edilebilecek beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Sosyal Refah Kavramı ve Tarihçesi Hastalarda Sosyal rehabilitasyon Hastaların Sosyal Yaşamını Sürdürmede Özgüvenini Korumasını Sağlama Hastalar, Engelliler ve Yaşlılar, Toplumsal Dışlanma Hasta İlişki Ağı ve Hasta-hastane İlişkisi Hastaya Günlük Yaşam Becerileri Kazandırma, Ev İdaresi, Özel Ev Egzersiz Programları Hobi ve Boş Zamanlarını Değerlendirme Aktiviteleri Rehabilitasyon Tanımı, Anlamı ve Kapsamı Hastalıklara ve Yaşlılığa Bağlı İskelet Sistemi Değişiklikleri, Egzersizin Sistemler Üzerine Etkileri, Hastalarda ve Yaşlıda Düzenli Fiziksel Aktivitenin Etkileri Hastalarda ve Yaşlılarda Fiziksel Aktiviteye Katılmanın Getireceği Riskler Hastalarda ve Yaşlılarda Uygulanacak Egzersiz Programlarını Düzenleme İlkeleri ve Teknikleri Terapötik Egzersizler, Su Terapisi ve Havuz Jimnastiği Omurilik Yaralanmasında Bakım ve Rehabilitasyon, İskelet Sistemi Hastalıklarında Rehabilitasyon
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. 4
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. 3
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. 3
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. 4
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. 3
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 4
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. 5
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. 4
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster