ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MEŞGULİYET TERAPİSİ EHB225 BAHAR 2+1 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Meşguliyet terapisin temel prensipleri tanımlar ve planlar.
  2-Malzemeleri tanır.
  3-Bireyde meşguliyet terapisi gereksinimlerini tanımlar.
  4-Meşguliyet terapisi tekniklerini ve aktivitelerini tanır.
  5-Meşguliyet terapisi tekniklerini ve aktivitelerini planlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   83
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,77 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Meşguliyet terapisinde temel prensipler, tanımı ve önemi
  3 Fiziksel Aktivite-I
  4 Fiziksel Aktivite-II
  5 Fiziksel Aktivite-III
  6 Fiziksel aktivite ve egzersiz-I
  7 Fiziksel aktivite ve egzersiz-II
  8 Ara Sınav
  9 Hasta yaşlı ve engelli egzersizleri
  10 Zihinsel aktivite-I
  11 Zihinsel aktivite-II
  12 Zihinsel aktivite-III
  13 Sanatsal aktivite-I
  14 Sanatsal aktivite-II
  15 Sanatsal aktivite-III
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Kamile ÖNER, Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Kaynaklar 1. Yücel Nurullah, Demanslı Yıllara Değer Katan Aktiviteler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2000 2. Cüceleoğlu Doğan, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997 3. Sabuncu Necmiye, Akça Ay Fatma, Klinik Beceriler-Sağlığın Değerlendirilmesi-Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2010
  Yardımcı Kitap 1. Dökmen Üstün, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, 1996 2. Mckay M., Özgüven, Arkadaş yayınevi, Ankara, 2005
  Dersin Amacı Bireyin yaşam kalitesini artırmak, ailesinin ve bakım verenlerin tükenmişlik sendromunu önlemek amacıyla bireysel özellikler dikkate alınarak meşguliyet terapisi uygulayabilme yetisi oluşturmayı amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Meşguliyet terapisinde temel prensipler, tanımı ve önemi Fiziksel Aktivite-I-II-II Fiziksel aktivite ve egzersiz-I-II Hasta yaşlı ve engelli egzersizleri Zihinsel aktivite-I-II-III Sanatsal aktivite-I-II-III
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. -
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. 4
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. -
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. -
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. 4
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. 5
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster