ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI-IV EHB107 BAHAR 4+8 Z 11
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bireyin ve ailenin sağlık durumunu, gerçek veya olası sağlık bakım gereksinimlerini tanımlar.
  2-Birey de tanımlanan gereksinimleri izler ve tartışır.
  3-Her bireyin hastalıklarına göre bakım ve izlemini planlar.
  4-Her bireyin özelliğine göre bakım ve izlemini planlar.
  5-Çocukluk çağı ruhsal sorunların bakım ve izlemini planlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1412168
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12784
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 3012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   322
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     10,73 ---- (11)
  Dersin AKTS Kredisi   11
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Evde Bakımda İletişim
  3 Evde Bakımda Aile Eğitimi
  4 Evde Bakım Veren Bireyin Eğitimi
  5 Yaşlılık ve Yaşlılık Sağlığı
  6 Yaşlılarda Sık Görülen Sağlık Sorunları
  7 Yaşlılarda Evde Bakım
  8 Ara Sınav
  9 Gebelik ve Evde Bakım
  10 Çocuk Sağlığı Sorunları ve Evde Bakım
  11 Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunlar ve Evde Bakım
  12 Postoperatif Dönem,Postoperatif dönemdeki hasta
  13 Postoperatif Dönemdeki Hastalarda Evde Bakım
  14 Sık Görülen Kronik Hastalıklar
  15 Kronik Hastalıklara Sahip Hastalarda Evde Bakım
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Kamile ÖNER, Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Kaynaklar 1. İlgili kamu kurum ve kuruluşları Fadıloğlu Ç, Ertem G, Aykar Ş. (2013). 2. Evde Sağlık ve Bakım. Amasya: Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım (1. bas-kı) 3. Ay F.(2010).Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler .İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi(5. baskı) 4. Sağlık Ve Sağlığın Korunması Modülleri. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü.2008. 5. Sabuncu, N., Ay, F.A. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin yaşadıkları ortamda gereksinim duydukları bakım hizmetlerini tanımlama, uygulama ve değerlendirmeyi kazandırmayı amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği evde bakımda iletişim evde bakımda aile eğitimi evde bakım veren bireyin eğitimi yaşlılık ve yaşlılık sağlığı yaşlılarda sık görülen sağlık sorunları yaşlılarda evde bakım gebelik ve evde bakım Çocuk Sağlığı Sorunları ve Evde Bakım Çocukluk Çağı Ruhsal Sorunlar ve Evde Bakım Postoperatif Dönem, postoperatif dönemdeki hasta Postoperatif Dönemdeki Hastada Evde Bakım Sık Görülen Kronik Hastalıklar Kronik Hastalıklara Sahip Hastalarda Evde Bakım
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. 5
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. 5
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 5
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. 5
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. -
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. 5
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster