ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI-III EHB105 GÜZ 4+8 Z 11
  Öğrenme Çıktıları
  1-Evde bakımın kavramını ve kapsamını tanımlar
  2-Sağlık ve hastalık kavramını ve önemini özetler.
  3-Hastalıklara göre bakım ve uygulama yöntemleri planlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1412168
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12784
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer-UYGULAMA 3012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   322
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     10,73 ---- (11)
  Dersin AKTS Kredisi   11
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Evde bakımın kavramı ve kapsamı K1, K2 (14-25 ss)
  3 Sağlık ve Hastalık kavramı K1, K3 (9-17 / 38-48 ss)
  4 Endokrin sistem hastalıkları ve evde bakım I K1
  5 Endokrin sistem hastalıkları ve evde bakım II K1
  6 Sinir sistemi hastalıkları ve evde bakım I K1
  7 Sinir sistemi hastalıkları ve evde bakım II K1
  8 Ara Sınav
  9 Hareket sistemi hastalıkları ve evde bakım I K1
  10 Hareket sistemi hastalıkları ve evde bakım II K1
  11 Hemotoloji-onkoloji hastalıkları ve evde bakım I K1, K2 (71ss)
  12 Hemotoloji-onkoloji hastalıkları ve evde bakım II K1, K2 (71ss)
  13 Diyaliz ve evde bakım K1
  14 Diyabetik ayak ve diyabet hastalarının evde bakımı K1, K2 (72ss)
  15 Hasta yakını olmak ve hasta yakınlarına eğitim K1, K3 (76-81 ss)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr.Gör. Kamile ÖNER
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Kamile Öner

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Selma Arslantaş, Öğr. Gör. Pınar Harmancı, Öğr. Gör. Kamile Öner
  Kaynaklar K1: Hasta Bakım İlke ve Uygulamaları III Ders Notları K2: Aydın, D. (2005). Evde Bakım Hizmetleri. Ankara. K3: Erdem, Y., Özveren, H., Vergili, Ö., Gülnar, E., Öner, B. (2014). Hasta, Yaşlı ve Engelli Bakım. Ankara. Vize.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Temel bakım ve bazı hastalıklarda bakım ve uygulama teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Evde bakımın kavramı ve kapsamı Sağlık ve Hastalık kavramı Endokrin sistem hastalıkları ve evde bakım I-II Sinir sistemi hastalıkları ve evde bakım I-II Hareket sistemi hastalıkları ve evde bakım I-II Hemotoloji-onkoloji hastalıkları ve evde bakım I-II Diyaliz ve evde bakım Diyabetik ayak ve diyabet hastalarının evde bakımı Hasta yakını olmak ve hasta yakınlarına eğitim
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. 5
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 5
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. 4
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. 4
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. 3
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster