ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ANATOMİ EHB109 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anatomik kavramları ve bu alandaki terimleri tanımlar.
  2-Anatomik düzlemleri ve insan vücut boşluklarını tanımlar.
  3-Anatomik hareketleri yapar.
  4-Anatomik sistemleri sıralar.
  5-Anatomik yapıları tanımlar ve bu bilgileri sağlık uygulamalarında uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler15000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Anatomik Düzlemler ve Vücut Boşlukları K1- Bölüm1
  3 Hareket Sistemi Anatomisi: Kemikler ve Eklemler K1- Bölüm2
  4 Hareket Sistemi Anatomisi: Kaslar K1- Bölüm3
  5 Dolaşım Sistemi Anatomisi: Damarlar ve Lenfatik Sistem K1- Bölüm4
  6 Solunum Sistemi Anatomisi K1- Bölüm5
  7 Sindirim Sistemi Anatomisi K1- Bölüm6
  8 Ara Sınav
  9 Üriner Sistemi Anatomisi K2- Bölüm4
  10 Genital Sistem Anatomisi K2- Bölüm5
  11 Sinir Sistemi Anatomisi: Merkezi Sinir Sistemi K2- Bölüm1
  12 Sinir Sistemi Anatomisi: Otonom Sinir Sistemi K2- Bölüm1
  13 Endokrin Sistem Anatomisi, Duyu Organları Anatomisi K2- Bölüm1
  14 Sistemlerin Anatomisi Tekrar K1- Bölüm8
  15 Sistemlerin Anatomisi Tekrar K1- Bölüm8
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Mesut ULUDAĞ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mesut Uludağ

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ, Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Kaynaklar K1- Ders Notları K2- Netter, F. H.(2010), İnsan anatomisi atlası. (5. Baskı). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul
  Yardımcı Kitap --
  Dersin Amacı Anatomik kavramları ve insanın anatomik yapısını açıklamayı ve incelemeyi amaçlar.
  Dersin İçeriği Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Anatomik Düzlemler ve Vücut Boşlukları Hareket Sistemi Anatomisi: Kemikler ve Eklemler Hareket Sistemi Anatomisi: Kaslar Dolaşım Sistemi Anatomisi: Damarlar ve Lenfatik Sistem Solunum Sistemi Anatomisi Sindirim Sistemi Anatomisi Üriner Sistem Anatomisi Genital Sistem Anatomisi Sinir Sistemi Anatomisi: Merkezi Sinir Sistemi Sinir Sistemi Anatomisi: Otonom Sinir Sistemi Endokrin Sistem Anatomisi, Duyu Organları Anatomisi Sistemlerin anatomisi tekrar Sistemlerin anatomisi tekrar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. -
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. -
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 3
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. -
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 4
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. -
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. -
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster