ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II EHB103 BAHAR 4+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ağrı ve Uyku detaylarını özetler.
  2-Ayak bakımını ve uygulamalarını uygular.
  3-Solunum Sistemi ve Uygulamalarını öğrenir, solunum yolu ile ilgili uygulamaları uygular.
  4-Gastro- intestinal sistem ve uygulamalarını öğrenir, Üriner sistem sistem ve uygulamalarını uygular.
  5-Yatağa Bağımlı hastada evde bakımı yapar. Terminal dönemde evde hasta bakımını öğrenir, aldığı- çıkardığı sıvıyı izler ve denge sorunlarını yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13791
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 1010110
  Toplam İş Yükü(Saat)   245
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,17 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Ağrı ve Uyku detayları
  3 Sıvı-elektrolit dengesi
  4 Solunum Sistemi ve Uygulamaları
  5 Gastro- intestinal sistem ve uygulamaları
  6 Üriner sistem sistem ve uygulamaları
  7 O2 tedavisi ve aspirasyon uygulamas
  8 Ara Sınav
  9 Ayak sorunları ve ayak bakımı
  10 Dermatolojik sorunlara yönelik uygulamaları
  11 Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları
  12 Yatağa Bağımlı hastada evde bakımı
  13 Yatağa Bağımlı hastada evde bakımı
  14 Terminal dönemde evde hasta bakımı
  15 Terminal dönemde evde hasta bakımı
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Pınar HARMANCI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Pınar HARMANCI, Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ, Öğr. Gör. Kamile ÖNER
  Kaynaklar 1. HATİPOĞLU Faith, Nursing Principles, C-1, Damla Matbaacılık, 1999, Ankara 2. KOCABALKON Fikri, Geriatri, C-1, Ministry of Foreign Affairs Press Office, 1993, Ankara 3. Yasin Tevfik Saptan, , Muzluk Bookstore, 1947, Istanbul 4. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Basic Geriatrics, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA
  Yardımcı Kitap --
  Dersin Amacı Sağlıklı yada hasta evde bakımında ihtiyaç duyulabilecek her türlü bakım teknikleri ile yapılması gereken davranışları öğretmek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Ağrı ve Uyku detaylarını öğrenir. Sıvı-elektrolit dengesini öğrenir. Solunum Sistemi ve Uygulamalarını öğrenir. Gastro- intestinal sistem ve uygulamalarını öğrenir. Üriner sistem sistem ve uygulamalarını öğrenir. O2 tedavisi ve aspirasyon uygulamasını öğrenir. Ayak sorunları ve ayak bakımını öğrenir. Dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalarını öğrenir. Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamalarını öğrenir. Yatağa Bağımlı hastada evde bakımı öğrenir. Yatağa Bağımlı hastada evde bakımı öğrenir. Terminal dönemde evde hasta bakımını öğrenir. Terminal dönemde evde hasta bakımını öğrenir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama-uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir. 5
  2 Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar. -
  3 Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur. -
  4 Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar. 5
  5 Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir. -
  6 Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. -
  7 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. -
  8 Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir. 3
  9 Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder. -
  10 Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir. 5
  11 Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur. -
  12 Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir. -
  13 Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır. -
  14 Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır. -
  15 Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster